SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Szkolenia

SZKOLENIE: SIMPLE.ERP Personel


 


Harmonogram szkolenia

DEFINIOWANIE OBIEKTÓW W SYSTEMIE

 1. Struktura organizacyjna firmy
 • Konta bankowe firmy
 • Kategoria obrotów
 • Stanowiska dostaw
 • Stanowiska sprzedaży
 • Magazyny
 1. Definicje obiektów uzupełniających
 • Jednostki miary
 • Warunki płatności
 • Kursy walut
 1. Definiowanie produktów
 • Jednostki miary (bazowa a pozostałe, przeliczniki między jednostkami)
 • Cechy dodatkowe
 • Parametry segregacji i kolejność doboru automatycznego
 • Aktywność produktu (rejestracja w firmie)
 • Rejestracja produktów w obszarach / punktach
 • Komplety
 1. Definiowanie kontrahentów
 • Cechy dodatkowe
 • Adresy
 • Automatyczne tworzenie skojarzonego kontrahenta
 • Ręczne kojarzenie kontrahentów
 • Blokada sprzedaży dla odbiorców
 1. Definiowanie typów dokumentów
 • Maski identyfikatorów (rodzaj licznika, segmenty, inicjowanie licznika, znaki specjalne, obsługa „dziur” w numeracji)
 • Typy dokumentów w poszczególnych obszarach (cechy, wartości domyślne)


 

OBIEG DOKUMENTÓW OTV
Ścieżka zakupów

 1. Zaopatrzenia -> Zamówienia do dostawców
 • generowanie z listy zaznaczonych dokumentów (łączenie dokumentów)
 • dobór dostawców w trakcie generowania zamówień
 • waluta zamówień zależna od waluty dostawcy
 • dołączanie pozycji do istniejących roboczych zamówień dostawcy
 • rozliczanie ilości z zaopatrzeniem
 1. Zamówienia do dostawców -> Dokumenty dostawy
 • generowanie z listy zaznaczonych dokumentów (łączenie dokumentów)
 • częściowe lub całkowite rozliczanie zamówień
 • ręczne rozliczanie zamówień
 • zamykanie niezrealizowanych zamówień
 1. Dokumenty dostawy -> Przychodowe dokumenty magazynowe
 • zmiana magazynów
 • możliwość dostawy bezpośredniej (na stanowisko dostaw)
 1. Dokumenty dostawy -> Dokumenty zakupu
 • generowanie z listy zaznaczonych dokumentów (łączenie dokumentów)
 • zmiana danych w dokumencie zakupu powoduje korektę dostawy
 • korekty zakupu
 1. Dokumenty zakupu -> Dokumenty dostawy
 • modyfikacja kwot VAT
 • korekta dostawy
 • dokumenty zakupu bez specyfikacji pozycji

Ścieżka sprzedaży

 1. Zamówienia odbiorców -> Dokumenty sprzedaży
 • całkowite lub częściowe rozliczanie zamówień
 • zamykanie nierozliczonych zamówień
 • ręczne rozliczanie
 1. Zamówienia odbiorców -> Dokumenty wydania
 2. Dokumenty sprzedaży -> Rozchodowe dokumenty magazynowe
 3. Dokumenty wydania -> Rozchodowe dokumenty magazynowe
 4. Dokumenty sprzedaży -> Dokumenty wydania

Dokumenty wewnętrzne

 1. Dokumenty przyjęcia wewnętrznego -> Przychodowe dokumenty magazynowe
 2. Dokumenty rozchodu wewnętrznego -> Rozchodowe dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

 1. Bilans otwarcia ręczny i automatyczny
 2. Przekwalifikowanie
 3. Przesunięcia międzymagazynowe
 4. Inwentaryzacja
powrót