SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Szkolenia

SZKOLENIE: SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość


Omówienie struktury systemu SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość: 

Harmonogram szkolenia

 1. Omówienie struktury systemu FKV:- Plan kont- Dokumenty księgowe
 •  Płatności
 • Rozrachunki
 • Obsługa VAT
 • Sprawozdania finansowe
 • Obiekty uzupełniające
 1. Plan kont
 • System kont
 • System ewidencji
 • Klasy kont
 • Repozytorium
 1. Obiekty uzupełniające związane z wprowadzaniem dowodów do księgi głównej
 • Typy dekretów
 • Powiązanie z dziennikami
 • Definicja kręgu kosztowego
 1. Dokumenty księgowe
 • Dekrety księgowe
 • Bilans otwarcia
 • Dokumenty finansowe
 • Wydruki
 1. Zakupy
 • Typy dokumentów zakupu
 • Szablony dekretów
 • Wprowadzanie dokumentów zakupu
 1. Obiekty uzupełniające związane z płatnościami i rozrachunkami
 • Tytuły rozrachunków
 • Strategie rozliczeń
 • Strategie rozliczeń – relacje
 • Przedziały struktury wiekowej należności
 • Parametry not odsetkowych
 • Szablony korespondencji
 1. Płatności
 • Dokumenty kasowe i bankowe
 • Wykorzystanie definiowalnych dokumentów finansowych
 • Współpraca z rozrachunkami
 1. Rozrachunki
 • Należności i zobowiązania
 • Metody rozliczeń
 • Rozrachunki wielowalutowe – różnice kursowe, przewalutowanie
 • Kompensaty i bilansowanie pozycji rozliczeniowych
 • Noty, monity, zestawienia
 • Powiązanie z Księgą Główną
 1. Obsługa VAT
 • Rejestry VAT
 • Deklaracja VAT-7
 1. Sprawozdania finansowe
 • Standardowe sprawozdania
 • Przechowywanie różnych wersji sprawozdań
 • Definiowanie własnych zestawień i sprawozdań
powrót