SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

11-04-2017 -

Wiceprezes Zarządu SIMPLE o aplikacjach MES na łamach czasopisma Kaizen

Michał Siedlecki, Wiceprezes Zarządu SIMPLE S.A. udzielił komentarza eksperckiego dla „Kaizen”- czasopisma o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu. Artykuł poświęcony jest tematyce aplikacji MES, jako podstawowym elemencie zbierającym informacje o produkcji w dobie Przemysłu 4.0.

Michał Siedlecki odniósł się m.in. do istoty koncepcji Przemysłu 4.0 oraz wskazał kierunek rozwoju aplikacji MES.

„Istotą koncepcji Przemysłu 4.0 jest połączenie w inteligentną sieć różnych elementów rozproszonego systemu produkcyjnego obejmującego pracowników, maszyny, narzędzia, opakowania, środki transportu czy urządzenia laboratoryjne, tak aby zbieranie informacji odbywało się w czasie rzeczywistym i umożliwiało dynamiczne reagowanie na zmiany i optymalizację procesów. Na początkowym etapie rozwoju systemów MES, kluczowym ich zadaniem było zbieranie informacji z systemów produkcyjnych. Wymagało to instalowania wielu dodatkowych urządzań (czujniki, sterowniki itp.). Integralnym elementem koncepcji Przemysłu 4.0 są systemy CPS (Cyber-Physical Systems), które są wbudowane w elementy systemów. Taka koncepcja zmienia wymagania dla systemów MES.

Reasumując systemy MES są niezbędnym elementem koncepcji Przemysłu 4.0, ale aby mogły spełnić swoją rolę muszą ewoluować w kierunku:

  • decentralizacji (rozproszenia),  przetwarzania w „chmurze”,
  • integracji ze wszystkimi elementami procesu produkcyjnego,
  • integracji z łańcuchem dostaw,
  • komunikacji (w tym z urządzeniami mobilnymi),
  • analizy dużej ilości danych (Big Data) w czasie rzeczywistym”

- wylicza Michał Siedlecki.


 

Dowiedz się więcej o ofercie SIMPLE
dedykowanej branży produkcyjnej.

powrót