SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

27-09-2012 -

„SZPITAL DOBRZE ZDIAGNOZOWANY” – czyli opinia użytkowników oprogramowania SIMPLE.ERP.

 

Cyfrowa Polska, magazyn poświecony tematyce informatyzacji polskiej administracji publicznej, opublikował trzy wywiady z dużymi jednostkami medycznymi korzystającymi z oprogramowania SIMPLE.ERP.

SZPITAL DOBRZE ZDIAGNOZOWANY” – jest publikacją o wdrożonych systemach ERP i ich integracjach ze wszystkimi rozwiązaniami informatycznymi funkcjonującymi w szpitalach oraz narzędziach analitycznych do optymalizacji kosztów.

Swoją opinią na temat firmy SIMPLE oraz oferowanego oprogramowania podzieliły się placówki medyczne tj. 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie– „Wspomaga nas biznesowa analityka”

Moduły części administracyjno – zarządczej działają sprawnie. Dzięki zakupionemu modułowi o nazwie Analizator Biznesowy, opartemu na technologiach OLAP. Który odpowiednio modeluje i przekształca dane gromadzone  we wszystkich obszarach prowadzonej działalności szpitala, możemy na bieżąco kontrolować efektywność prowadzonych działań, monitorować wydajność pracowników oraz jednostek organizacyjnych, co daje nam informacje o opłacalności poszczególnych oddziałów

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach– „Od kompleksowego rozwiązania po ochronę radiologiczną”

Oprócz podstawowych funkcjonalności systemu klasy ERP, wdrożono funkcjonalność wspomagającą dział zamówień publicznych w zakresie kontroli ilościowo-wartościowej realizacji umów z dostawcami. Obszar Zarządzania Personelem wspiera działalność związaną z pracowniczymi funduszami pożyczkowymi, pracę Pielęgniarki Zakładowej oraz służb związanych z ochroną  radiologiczną ŚCO.(…)

System SIMPLE.ERP przyczynił się do zwiększenia efektywności działania szpitala poprzez całkowitą kontrolę kosztów oraz majątku placówki, obsługę rozbudowanej struktury rozrachunków, usprawnienie obiegu dokumentów finansowych, magazynowych oraz kadrowych, usprawnienie rozliczeń z instytucjami zewnętrznymi, w tym z Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki  bieżącemu dostępowi do aktualnych danych finansowych, zapewnia całkowitą kontrolę kosztów i innych parametrów działalności placówki.

Szpital Bielański w Warszawie– „System nadąża za potrzebami”

„Korzystanie z rozwiązania SIMPLE S.A. daje nam bieżący dostęp do aktualnych danych finansowych szpitala, zapewniając całkowitą kontrolę kosztów innych parametrów działalności placówki. Ponadto, wdrożenie systemu pozwala na kompleksową obsługę procesów budżetowania, kontrolę majątku szpitala, możliwość rozliczania pracowników na komórki kosztowe, obsługę rozbudowanej struktury rozrachunków. System jest wyposażony  we wszystkie funkcjonalności niezbędne do sprawnej obsługi administracyjnej szpitala, uwzględnia też specyficzne wymagania dotyczące obsługi przedsiębiorstwa z branży medycznej. „

powrót