SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

02-06-2016 -

SINEVIA Sp. z o.o. zwiększy efektywność realizowanych projektów budowlanych z SIMPLE.ERP

SIMPLE S.A. w wyniku postępowania przetargowego wdroży w SINEVIA Sp. z o.o. rozwiązanie SIMPLE.ERP. Przedmiotem umowy jest implementacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego
i oprogramowania w modelu Infrastructure as a Service (IaaS), wspierającego procesy zarządcze SINEVIA wraz ze szkoleniem użytkowników i administratorów oraz świadczeniem serwisu eksploatacyjnego.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie rentowności i efektywności świadczonych usług oraz  usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji.

System SIMPLE.ERP zostanie wdrożony w obszarach:

SINEVIA to Spółka, która powstała z Wojskowych Zakładów Remontowo Budowlanych działających przy Rejonowych Zarządach Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Spółka oferuje profesjonalne usługi z zakresu robót o charakterze ogólnobudowlanym w tym budownictwa mieszkaniowego oraz specjalistycznego, usług utrzymania czystości oraz zarządzania systemami ciepłowniczymi.

powrót