SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

23-01-2017 -

SIMPLE wspomoże zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole

SIMPLE S.A. w ramach podpisanej 29.12.2016 roku umowy dostarczy i wdroży Zintegrowany System Informatyczny, który umożliwi kompleksowe zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole w zakresie: finansów, majątku trwałego, kadr, płac, gospodarki magazynowej oraz sprzedaży.

- Wdrożenie SIMPLE.ERP usprawni przepływ informacji oraz zapewni szybką, transparentną i niepodważalną analizę kosztów, co w nowocześnie zarządzanej placówce medycznej jest niezbędne. Dotychczas wykorzystywany przez nas system nie spełniał wymagań i nie był dostosowany do naszych potrzeb i specyfiki szpitalnej, dlatego po kilku latach zdecydowaliśmy się na powrót do rozwiązania marki SIMPLE – tym razem w wersji graficznej, które najlepiej odzwierciedla nasze potrzeby – dodaje p.o. Dyrektor dr nauk medycznych Cezary Chmielecki.

W ramach przedmiotu umowy SIMPLE przeprowadzi również analizę przedwdrożeniową, dokona przeniesienia danych do nowego systemu, zapewni support techniczny rozwiązania oraz przeprowadzi szkolenia dla pracowników.

Początki działalności szpitala powiatowego w Kole sięgają XIX wieku. Dziś placówka prężnie działa zapewniając opiekę zdrowotną w zakresie: stacjonarnym, specjalistycznym oraz pomocy ambulatoryjnej dla wszystkich potrzebujących.

Szpital wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

  • hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii położnictwa, ginekologii, noworodki, pulmonologii, medycyny ratunkowej;
  • porad specjalistycznych;
  • pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia na terenie gminy i miasta Koła, Kłodawy, Babiaka, Dąbia, Grzegorzewa, Przedcza, Chodowa, Olszówki, Osieka Małego, Kościelca.

Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest Rada Powiatu Kolskiego.

powrót