SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

06-07-2017 -

SIMPLE wdroży e-usługi w SPZOZ w Węgrowie

Konsorcjum, którego liderem jest SIMPLE S.A., zrealizuje Zintegrowany System Informatyczny dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie. Wartość kontraktu to 2,6 mln zł brutto.

„Kolejne kontrakty potwierdzają naszą silną pozycję w segmencie ochrony zdrowia, który postrzegamy jako bardzo perspektywiczny. Pracujemy nad następnymi umowami, które możemy realizować samodzielnie lub z partnerami. Pierwsze efekty będą widoczne już w najbliższym czasie.”powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

W skład konsorcjum, które zrealizuje projekt dla SPZOZ w Węgrowie wchodzi również VERNITY Sp. z o.o. Kontrakt obejmuje dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego na potrzeby systemu, wdrożenie części „białej” (medycznej) rozwiązania, a także świadczenie usług gwarancyjnych.

„Dostarczony przez Spółkę Zintegrowany System Informatyczny wpłynie na poprawę efektywności zarządzania szpitalem oraz wprowadzi nową jakość, dzięki upowszechnieniu komunikacji elektronicznej i usług on-line dla pacjentów”- dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

Zakończenie wdrożenia zaplanowana na koniec października tego roku.

powrót