SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

03-10-2017 -

SIMPLE skutecznie realizuje plan i zwiększa backlog dzięki kolejnym umowom w segmencie ochrony zdrowia

Spółka SIMPLE, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu, podpisała dwie nowe umowy na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ramach kolejnych wygranych postępowań przetargowych w segmencie ochrony zdrowia. Tylko dzięki nowym kontraktom, zawartym w trakcie trzeciego kwartału Spółka zbudowała backlog o wartości prawie 23 mln zł. 

Trzeci kwartał został zwieńczony podpisaniem przez SIMPLE dwóch nowych umów, będących efektem wygranych postępowań przetargowych. Łączna wartość tych kontraktów przekracza 3 mln zł brutto, dzięki czemu backlog Spółki wzrósł do 23 mln zł.

„Jak pokazały ostatnie 3 miesiące okres wakacyjny upłynął dla nas bardzo pracowicie. Tylko w przeciągu zakończonego właśnie kwartału zaraportowaliśmy 7 nowych kontraktów o łącznej wartości na prawie 23 mln zł.”- powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

Pierwszy z nich zawarty ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, dotyczy uzupełnienia dotychczas użytkowanego systemu w obszarze kadrowo-płacowym o pozostałe moduły rozwiązania ERP w tym budżetowanie, Elektroniczny Obieg Dokumentów  oraz internetowy Portal Pracownika. Umowa została zawarta w ramach realizowanego przez Szpital projektu: „Dostosowanie SSzW w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług”, w części  zadania „Dostawa systemu do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”. Prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w terminie do marca 2018r.

„Wdrożenie kolejnych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego pozwoli na pełną integrację procesów zachodzących we wszystkich obszarach działalności administracyjno-zarządczej SSzW w Ciechanowie. Implementacja rozwiązania zostanie przeprowadzona przez dedykowany branży medycznej Zespół. Jako producent i dostawca rozwiązania SIMPLE.ERP jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom realizowanych prac na wszystkich etapach projektu, włącznie z świadczeniem usług serwisowych, powdrożeniowych oraz związanych ze szkoleniami administratorów i użytkowników końcowych systemu.” – powiedział Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE.

W ramach drugiego zawartego na koniec kwartału kontraktu do grona Klientów SIMPLE dołączyła Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Zakres umowy, oprócz kluczowych dla jednostek ochrony zdrowia obszarów systemu SIMPLE.ERP obejmuje Portal Pracowniczy dla kilkuset pracowników placówki.

„To kolejne ważne umowy w segmencie ochrony zdrowia, które podpisaliśmy na koniec kwartału. Mimo ogromnej konkurencji w tym sektorze, nasze doświadczenie oraz kompleksowe podejście do wymogów i zrozumienie specyficznych potrzeb placówek medycznych pozwoliło nam wygrać wspomniane postępowania. Zawarte kontrakty umacniają naszą pozycję jednego z liderów wśród dostawców zintegrowanych systemów informatycznych dla służby zdrowia”. - dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

powrót