SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

22-04-2015 -

SIMPLE S.A. z wdrożeniem u producenta kabli w magazynie HARVARD BUSINESS REVIEW!

Harvard Business Review,  jeden z najbardziej opiniotwórczych magazynów na świecie w zakresie wiedzy o rozwoju przedsiębiorstw, opublikował na łamach magazynu Raport dotyczący zintegrowanych systemów informatycznych. W materiale zostały opisane kierunki rozwoju systemów ERP, trendy rynku na nadchodzące lata oraz przykłady wdrożeń realizowanych w polskich przedsiębiorstwach m.in. w Fabryce Kabli MADEX, gdzie wdrożono system SIMPLE.ERP. 
„Wdrażając system SIMPLE.ERP, jesteśmy przekonani że będzie to kolejny etap na drodze do jeszcze większej poprawy efektywności zarządzania fabryką. Integracja wszystkich procesów zachodzących w tak rozbudowanej strukturze jaką jest firma MADEX w jednym systemie pozwoli nam zwiększyć przewagę konkurencyjną na rynku, m.in. dzięki pełnej i bieżącej kontroli kosztów produkcji, a co za tym idzie marży zlecenia, zmniejszeniu kosztów administracyjnych, obsługi finansowo-księgowej, kosztów zarządczych, usprawnieniu i automatyzacji wewnętrznych procesów komunikacyjnych itp. Realizacja projektu pozwoli na zautomatyzowanie obsługi dostaw surowców oraz obsługi średniomiesięcznych cen zakupów. Całość zintegrowana w ramach Platformy B2B zwiększy efektywność realizowanych procesów biznesowych.”
Redakcja HBRP podkreśla w materiale znaczenie systemów ERP przy optymalizacji i porządkowaniu procesów biznesowych firmy i uzyskaniu realnych oszczędności a także ich mobilności. 
„Systemy ERP wspomagają podejmowanie trafnych decyzji, które prowadzą do realnych oszczędności”

„Mobilność to kwestia, na którą użytkownicy w najbliższych latach będą kłaść ogromny nacisk. Wymagają od ERP bezpieczeństwa i dostępności systemów.”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.
 

powrót