SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

16-01-2017 -

SIMPLE przeprowadzi kompleksową informatyzację Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o.

Spółka SIMPLE zakończyła 2016 rok podpisaniem umowy na kompleksowe wdrożenie platformy SIMPLE.iMED w Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. w Poznaniu, obejmujące zarówno obszary części białej jak i administracyjno-zarządczej, które wspomogą świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie w połączeniu z optymalizacją kosztów działalności Jednostki.

- Wybraliśmy SIMPLE.iMED ze względu na wysokie wymagania wobec nowego rozwiązania. Potrzebowaliśmy dedykowanego systemu, który bardzo kompleksowo i w sposób całościowy obejmie procesy zachodzące w Szpitalu. SIMPLE.iMED stanie się narzędziem, które umożliwi realizację wizji całej organizacji. Jako rozwiązanie elastyczne, o najwyższym poziomie funkcjonalnym pokryje wszystkie nawet wysokospecjalistyczne obszary działalności Placówki w zakresie:

  • medycznym – począwszy od specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, poprzez wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową, a skończywszy na leczeniu szpitalnym z wysokospecjalistycznymi procedurami onkologicznymi czy kardiologicznymi włącznie,
  • administracyjnym  – obejmującym Finanse i Księgowość wraz rozszerzeniem INFO, Jednolity Plik Kontrolny, Windykację, Zarządzanie Personelem Szpitala, Umowy Cywilnoprawne, ePIT, Majątek Trwały, Zarządzanie Majątkiem i Aparaturą Medyczną, Obrót Towarowy oraz Systemowy Obieg Dokumentów,
  • zarządczym – zapewniającym bieżący dostęp do pełnej informacji o Kalkulacji Kosztów Leczenia, Kontrolingu bieżących wydatków, Analiz i Raportów klasy Business Intelligence.

System spełnia również bardzo ważny aspekt, który zwrócił naszą uwagę na etapie wyboru - dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkowników, zapewniające tym samym najwyższy poziom ergonomii pracy na każdym stanowisku. Kompleksowość rozwiązania obejmująca wszystkie obszary działalności, połączona z optymalizacją i ergonomią pracy sprzyja polepszeniu efektywności, a tym samym spełnia ważne kryterium optymalizacji kosztów udzielanych świadczeń – dodaje Lesław Lenartowicz – Prezes Zarządu.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. jest pionierem zmian i jako pierwszy szpital w Polce został przekształcony w placówkę niepubliczną. Od lat zajmuje pozycje lidera zarówno w regionie jak i w kraju. Placówka postawiła na rozwój w dziedzinie usług wysokospecjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii, należy także do nielicznego w kraju grona jednostek posiadających oddział SOR. Obecnie Placówka jest w trakcie rozbudowy, w ciągu najbliższego roku poszerzy świadczenia o opiekę psychiatryczną.

- Cieszymy się że kolejny szpital zdecydował się na nasze rozwiązanie, doceniając tym samym jego bogatą funkcjonalność. System SIMPLE zawsze wzbudzał duże zainteresowanie na rynku medycznym – wiele lat pracowaliśmy na to, aby odzwierciedlał bieżące potrzeby placówek o różnych specjalizacjach i stał się kompleksowym narzędziem wspierającym kluczowe obszary działalności. To bardzo ważne, aby w jednostkach świadczących usługi medyczne posiadać wsparcie ze strony odpowiednich narzędzi informatycznych, zapewniające spójny obraz zarówno strony szpitalnej, administracyjnej jak i zarządczej – dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

powrót