SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

18-09-2017 -

SIMPLE podpisało umowę o wartości ponad 6 mln zł z Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego

Spółka SIMPLE podpisała umowę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Realizacja kontraktu o wartości 6,2 mln zł brutto potrwa do końca maja 2018 r.

Podpisana umowa obejmuje kompleksową informatyzację Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w zakresie części administracyjno-zarządczej (ERP), medycznej (HIS), wdrożenia e-usług oraz infrastruktury sprzętowej.

- „Podpisana umowa to nasz kolejny, pozyskany w ostatnich tygodniach, kontrakt. To również kolejne zamówienie realizowane w branży medycznej, dzięki któremu umacniamy swoją pozycję na tym rynku. Jest to zasługa naszej kompleksowej oferty, doświadczenia i świadomości potrzeb placówek medycznych. Dzięki przeprowadzonym w Grupie zmianom optymalizacyjnym poprawiliśmy efektywność kosztową, a w konsekwencji rentowność realizowanych kontraktów.”powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

Umowa z Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego to kolejny kontrakt pozyskany w III kwartale. Wcześniej SIMPLE podpisało umowy m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, SPZOZ w Węgrowie oraz SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

- „Tylko w przeciągu ostatnich kilku tygodni zawarliśmy nowe umowy na ponad 15 mln złotych. Cały czas poszukujemy możliwości pozyskania kolejnych kontraktów. Prowadzimy wiele rozmów dotyczących następnych wdrożeń i uczestniczymy w zaawansowanych etapach przetargów, których efekty już niedługo będą widoczne w kolejnych podpisywanych umowach.”dodał Rafał Wnorowski.

25 sierpnia SIMPLE poinformowało o wyborze oferty Spółki o wartości ponad 5 mln zł brutto przez Tramwaje Warszawskie. Kontrakt dotyczy dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego.

Oferta SIMPLE została wybrana najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny: cena – waga 50%, funkcjonalności dodatkowe systemu – 30% oraz opis koncepcji wykonania – 20%).

- „Wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego zajmie się dedykowany Zespół, posiadający bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie działalności i informatyzacji placówek ochrony zdrowia. Krótki czas realizacji zlecenia wpłynie na efektywne wykorzystanie naszych zasobów oraz pozytywnie przełoży się na wyniki finansowe najbliższych kwartałów. Nasze kompetencje w zakresie wdrożenia systemów i świadczonych usług dają Klientom poczucie stabilności i relacji partnerskiej. Jesteśmy firmą z ugruntowaną pozycją i dużym doświadczeniem, dzięki czemu na bieżąco odpowiadamy na potrzeby, jakie pojawiają się wśród naszych Klientów.”dodaje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE S.A.

powrót