SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

23-04-2012 -

SIMPLE.ERP u lidera techniki smarowniczej

Firma Ecol Sp. z o.o. w Rybniku jest polskim liderem w zakresie techniki smarowniczej oraz technik czyszczenia hydrodynamicznego, obejmujących realizację usług remontowo - konserwacyjnych i smarowniczych oraz dystrybucję paliw, olejów i smarów dla przemysłu wspomaganą nowoczesnym serwisem olejowym. Cele firmy Ecol to nie tylko stale rosnące obroty ale również ciągłe rozwijanie oferty produktowej i usługowej, aby stać się liczącym w Europie przedsiębiorstwem z sektora usług dla przemysłu. Dlatego też Zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego prace we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Po szczegółowym zweryfikowaniu rozwiązań informatycznych dostępnych na polskim rynku, przedstawiciele firmy oraz bezpośredni użytkownicy podjęli decyzje o wyborze dedykowanego branży produkcyjnej  systemu SIMPLE.ERP.

Realizacja projektu wdrożeniowego obejmuje następujące  obszary :

Oprogramowanie SIMPLE.ERP zostanie rozbudowane o zaawansowane środowisko raportujące, pełniące rolę portalu Business Intelligence. Wszyscy pracownicy ECOL Sp. z o.o. w liczbie 180 osób, będą mieli zapewniony dostęp do portalu pracowniczego, który również zostanie oparty na platformie XPRIMER (autorski produkt Simple Sp. z o.o.).  Na jej podstawie zostanie zbudowana również platforma CRM, wspierająca procesy biznesowe przedsiębiorstwa ECOL, w szczególności w zakresie zarządzania relacjami z klientami, w ramach 50 licencji dostępowych.

Projekt wdrożeniowy systemu SIMPLE.ERP zrealizuje nasz partner - Simple Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem funkcjonalnym SIMPLE.ERP

powrót