SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

21-06-2016 -

Rynek Zdrowia: SIMPLE w raporcie dotyczącym informatyzacji placówek medycznych!

Marek Dynowski, Prezes Spółki MEDINET z Grupy Kapitałowej SIMPLE na łamach magazynu Rynek Zdrowia mówił o prawdopodobnych przyczynach opóźnienia we wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach medycznych.  

Obecnie data wdrożenia EDM jako powszechnie obowiązującego standardu obiegu, gromadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej to 1 stycznia 2018 r.

Z analizy rynku przeprowadzonej przez SIMPLE S.A. wynika, że około 50% jednostek ochrony zdrowia może nie zdążyć z wdrożeniem systemów zapewniających prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w wymaganym zakresie przez 1 stycznia 2018 rokupodkreśla Marek Dynowski

Kolejnym problemem jest ogólne zamieszanie przy projekcie centralnym P1. Komplikacje w zakończeniu tego projektu mają bezpośredni wpływ na wdrożenie rozwiązań u świadczeniodawców. – uważa Prezes
Dodaje, że jeśli zdecydowanie przyspieszy przede wszystkim finansowanie, jest szansa, ze główne procesy i dokumenty będą prowadzone w wersji elektronicznej.

Marek Dynowski, zwraca uwagę, nie tylko na istniejące trudności finansowe i prawne ale również podkreśla znaczenie inwestowania w infrastrukturę zapewniającą prowadzenie w placówkach medycznych dokumentacji wyłącznie w formie cyfrowej.

Podkreśla, że proces tworzenia dokumentacji w wersji elektronicznej jest nie do zatrzymania. Należy zatem zadbać, aby dane, jakie już są przetwarzane w związku z leczeniem pacjentów, były odpowiednio przechowywane i zabezpieczone. Konieczne jest zwrócenie uwagi na trzy kluczowe elementy: infrastrukturę sprzętową, system informatyczny i procedury wewnętrzne postępowania z danymi. 

powrót