SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

25-05-2016 -

Optymalizacja produkcji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Czyli znaczenie systemu ERP i MES.

Systemy ERP, APS czy MES w nowoczesnej fabryce to już standard.

Dziś sprawne działanie przedsiębiorstwa produkcyjnego bez systemów do planowania i rozliczania jest możliwe tylko w przypadku małych i bardzo prostych procesów wytwórczych. W większości przypadków bez efektywnego systemu ERP poprawne rozliczenie i zaplanowanie pracy jest niezwykle trudne, a dostarczenie wyrobów w terminie wręcz niemożliwe.
Przedsiębiorstwa produkcyjne posiadające wdrożone i zintegrowane systemy ERP i MES mają pełen wgląd i kontrolę nad zdarzeniami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

„W chwili obecnej 90% projektów realizowanych przez SIMPLE S.A. obejmuje wdrożenie systemu do harmonogramowania i planowania procesu produkcyjnego, nawet, jeśli w pierwotnych założeniach klient nie planował takiego zakresu. Dzięki takiemu połączeniu klient otrzymuje narzędzie pozwalające na bieżąco zbierać i analizować kompletne informacje o całym swoim biznesie”
„Nasz moduł Produkcja SIMPLE.ERP posiada narzędzia umożliwiające rejestrację w czasie rzeczywistym operacji produkcyjnych, sczytywania stanów maszyn czy automatycznego przyjmowania/wydawania materiałów na podstawie wskazań zintegrowanych z systemem maszyn (np. wag), dzięki temu możemy dostarczyć klientowi komplementarne rozwiązanie bez konieczności integrowania systemu z większym i bardziej skomplikowanym dedykowanym systemem MES. W wielu przypadkach ze względu na niższe koszty, krótszy czas dostawy i mniejsze skomplikowanie procesu jest to preferowane prze klientów rozwiązanie.”

Integracja systemu SIMPLE.ERP z maszynami czy linią produkcyjną

Większość maszyn wykorzystywanych u naszych klientów posiada interfejs umożliwiający odczytanie z nich wszystkich potrzebnych do obsługi procesu informacji. Duża część z nich potrafi także nadzorować własny stan, informując o potencjalnych awariach lub przypominając o zdarzeniach serwisowych. W niektórych przypadkach daje to możliwość całkowicie automatycznego i bezobsługowego dla operatora systemu odczytywania aktualnego stanu ilościowego produkcji w danym gnieździe.
Dzięki integracji linii produkcyjnej klienta z modułem Produkcja, możliwe jest np. w przypadku branży chemicznej, automatyczne dozowanie odmierzonych porcji surowców na podstawie receptury wprowadzonej w SIMPLE.ERP.
Kolejnym ciekawym projektem zrealizowanym przez ekspertów SIMPLE, jest wdrożenie systemu w jednej z największych w Europie firm zajmujących się produkcją elementów ze stopów metali, w którym nacisk położony został na bardzo precyzyjną kontrolę czasów kolejnych operacji. W tym wdrożeniu operatorzy posługują się stworzoną specjalnie na ich potrzeby aplikacją, działającą na urządzeniach przenośnych, umożliwiającą rejestracje czasu i wyniku każdej operacji. Dodatkowym usprawnieniem jest znakowanie każdego produkowanego elementu kodem 3D. Po jego zeskanowaniu system automatycznie rozpoznaje zlecenie produkcyjne, numer seryjny detalu oraz etap produkcji, na którym aktualnie się on znajduje.

Optymalizacja produkcji  i planowanie pracy

Celem każdego dostarczanego klientowi rozwiązania jest maksymalne odciążenie operatorów i optymalizacja ich pracy, dlatego kluczowym zagadnieniem związanym z oferowanym systemem jest odciążenie klienta z najbardziej pracochłonnych i błędogennych zadań. Jednym z nich jest planowanie i zapewnianie płynności produkcji. SIMPLE.ERP posiada rozbudowany moduł pozwalający tworzyć dedykowane algorytmy optymalizacji wykorzystania maszyn, ludzi i zasobów z utrzymaniem  odpowiednich stanów magazynowych i produkcję w modelu just in time.

Poznaj ofertę SIMPLE S.A. dla branży produkcyjnej.

powrót