SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

22-08-2018 -

Największy w kraju Bank Krwi z system SIMPLE.ERP!

Spółka SIMPLE z sukcesem przeprowadziła i ukończyła kompleksowe wdrożenie systemu informatycznego, realizując tym samym kolejny kontrakt w sektorze publicznego rynku zdrowia.

Znajdujące się w stolicy górnego śląska Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa to największa placówka służby krwi w kraju. W 2016 roku jednostka zdecydowała się na częściową wymianę dotąd wykorzystywanego systemu na rozwiązanie SIMPLE.ERP, które oprócz części administracyjno- zarządczej zapewniło również kluczową dla działalności Centrum funkcjonalność kalkulacji kosztów procedur.

Wdrożenie oprogramowania SIMPLE w naszej placówce objęło obszary od prowadzenia pełnych finansów i księgowości, kontrolę nad majątkiem trwałym, po zarządzanie gospodarką magazynową, zapotrzebowaniami, zakupami, czy sprzedażą. Uwzględnienie wszystkich procesów administracyjnych, potrzebnych do efektywnego funkcjonowania placówki w  zintegrowanym systemie, ułatwia prowadzenie największej placówki służby krwi w kraju. Dzięki implementacji i wykorzystaniu SIMPLE.ERP posiadamy funkcjonalność kalkulacji kosztów procedur, poprzez którą możemy ustalić koszt wytworzenia krwi i jej składników, odczynników serologicznych i produktów Banku Tkanek. System wspiera nas w podejmowaniu strategicznych decyzji i pozwala na bieżąco kontrolować wszystkie koszty – komentuje dr n. med. Stanisław Dyląg – Dyrektor w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.


RCKiK w Katowicach jako jedyna instytucja w kraju oferuje niezbędne odczynniki diagnostyczne, stosowane w serologii grup krwi. Niektóre z nich są własnymi opracowaniami chronionymi patentami i nagrodzonymi medalami oraz wyróżnieniami na międzynarodowym rynku diagnostyczno-medycznym. Centrum rocznie pobiera także ponad 120 tysięcy donacji, co daje około 10% poboru krwi w kraju. Zaopatruje 140 szpitali oraz klinik z obszaru śląskiego, wydając codziennie ponad 200 litrów krwi. Na uwagę zasługuje działalność RCKiK w kontekście wspierania krwiodawców i potrzebujących, m.in. poprzez organizację wyjazdowych akcji pobierania krwi w Polsce, wykorzystując do tego zaprojektowane przez siebie specjalistyczne ambulanse.

powrót