SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

18-04-2016 -

Łódzka Spółka Infrastrukturalna zwiększy efektywność procesów zarządczych z SIMPLE.ERP!

Spółka zarządzająca łódzką infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną w wyniku postępowania przetargowego wdroży system SIMPLE.ERP w zakresie Finansów i Księgowości oraz Środków Trwałych. Realizacja projektu usprawni obsługę finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania składnikami majątku Spółki.

Moduł SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość zapewni pełną obsługę operacji księgowych w Spółce, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT i CIT, obsługi kasowej, opracowania i generowania sprawozdań finansowych, windykacji należności, gospodarki magazynowej oraz umożliwi generowanie raportów dla celów sprawozdawczych i zarządczych.

Natomiast obszar Środki Trwałe posłuży szeroko rozumianej ewidencji środków trwałych w ramach bazy danych i zarządzaniu trwałymi aktywami spółki, w tym w szczególności naliczaniu amortyzacji i podatku od nieruchomości.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. realizuje zadania związane z zarządzaniem łódzką infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną poprzez:

  • wydzierżawianie i poddzierżawianie majątku spółkom operatorskim,
  • planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji rozwojowych z zakresu gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej oraz inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.
powrót