SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

13-08-2015 -

Kolejny Instytut Badawczy wdraża oprogramowanie SIMPLE!

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie dokonał wyboru Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wynikiem postępowania przetargowego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, firma SIMPLE S.A. wdroży system SIMPLE.ERP, zapewni infrastrukturę techniczną oraz przeprowadzi cykl szkoleń dla pracowników Instytutu z zakresu użytkowania systemu.

W ramach projektu wdrożeniem zostaną objęte najważniejsze obszary funkcjonalne:

Realizacja wdrożenia usprawni m.in. proces zarządzania i rozliczania realizowanych projektów. System SIMPLE.ERP umożliwi precyzyjne budowanie i zarządzanie budżetami jednostki i prowadzonych projektów, dokładne planowanie i rozliczanie kosztów poszczególnych komórek organizacyjnych jak i całej jednostki, a także rozliczanie kadry naukowej z prowadzonych projektów badawczych. System zapewni elektroniczny proces obiegu dokumentów związanych z projektami badawczymi w ramach całej jednostki. Użytkownicy będą mieli możliwość tworzenia sprawozdań, deklaracji i raportów na potrzeby rachunkowości zarządczej i finansowej oraz planowania i rozliczania budżetów kosztów i przychodów. Zintegrowany system informatyczny zapewnia obsługę różnych źródeł finansowania, co w przypadku jednostek naukowo – badawczych jest istotnym elementem, gdyż wiele projektów jest realizowanych z dotacji zarówno krajowych jak i unijnych.

ITS to nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, który kompleksowo zajmuje się problemami transportu samochodowego. Podstawowe obszary działalności (naukowej, wdrożeniowej i usługowej) Instytutu mają charakter interdyscyplinarny i obejmują m.in.: ekonomikę i organizację transportu, telematykę, psychologię, działania profilaktyczne podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, badania homologacyjne oraz dopuszczające pojazdy do ruchu, badania emisji zanieczyszczeń powodowanych przez transport drogowy, badania materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów wyposażenia i części pojazdów pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania, a ponadto recykling pojazdów i zużytych materiałów eksploatacyjnych.

powrót