SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

17-06-2013 -

Kolejne rekomendacje dla SIMPLE

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie z firmą SIMPLE współpracuje od 2009 roku, wykorzystując oprogramowanie SIMPLE.ERP do wspierania realizowanych działań w obszarze administracyjnym Szpitala. W ramach współpracy firma SIMPLE zrealizowała proces integracji pomiędzy systemem Aptecznym a SIMPLE.ERP.
„Przedmiotem prac integracyjnych były importy danych z systemu aptecznego do finansowo -księgowego w zakresie dokumentów zakupu, dokumentów rozchodu i dekretacji kosztu leków na poszczególne konta.”


Projekt integracji dwóch różnych systemów narażony jest na pewne utrudnienia a tym samym często na znaczący wzrost wartości projektu. Tym bardziej cieszy nas wystawiona przez klienta pozytywna opinia na temat zrealizowanych prac:
„Z przyjemnością informuję, że projekt zakończył się sukcesem. Wdrożenie to poprawiło nam znacznie jakość i szybkość wprowadzonych danych. Ponadto uniknęliśmy błędów i rozbieżności związanych z wprowadzaniem danych przez różne osoby do różnych systemów”
„Projekt był realizowany terminowo zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem wszystkich uwag użytkowników.”


 

powrót