SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

13-01-2016 -

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych rozszerza SIMPLE.ERP o moduł Zrządzania Projektami

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, wieloletni użytkownik systemu SIMPLE.ERP, rozbudowuje możliwości systemu o narzędzie do Zarządzania Projektami.

Rozszerzenie funkcjonalności o nowy obszar zapewni efektywniejsze zarzadzanie projektami naukowo – badawczymi, kontrolę kosztów, przypisanie odpowiednich zasobów do realizacji projektów oraz raportowanie z wykonanych postępów prac do zamawiającej i finansującej jednostki.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) jest wiodącą w Siłach Zbrojnych RP jednostką badawczo-rozwojową. Wykonuje prace naukowe, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i techniczno-usługowe związane z budową i eksploatacją techniki lotniczej oraz uzbrojenia lotniczego. Instytut posiada zespół akredytowanych laboratoriów i koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu technologiami o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym.

powrót