SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

21-02-2017 -

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc rozszerza funkcjonalność SIMPLE.ERP

Instytut, będący wiodącą jednostką kliniczną i naukową wdrażającą nowoczesne metody i technologie medyczne oraz prowadzącą programy badawcze własne, jak i w ramach współpracy międzynarodowej zdecydował się na rozszerzenie funkcjonalności SIMPLE.ERP o obszar do Zarządzania Majątkiem i Aparaturą Medyczną oraz Zarządzania Projektami.


- Implementacja nowych modułów rozwiązania SIMPLE.ERP zapewni nam m.in. wsparcie planowania bieżącej obsługi oraz rozliczania realizowanych projektów. Jest to dla nas bardzo ważny aspekt z racji licznych projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez Instytut, zarówno w obrębie kraju jak i współpracy międzynarodowej. Funkcjonalność obszaru pozwoli na dokładną ewidencję i obsługę budżetu wydatków (bezpośrednich i pośrednich) oraz harmonogramu kosztów i przychodów projektu, przy uwzględnieniu planowania zadań, odpowiedzialnych za nie osób oraz obsługi i rezerwacji zasobów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia – dodaje prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.


Dzięki dostarczonej w ramach modułu Zarządzania Projektami funkcjonalności Instytut zyska:

  • jedno centrum gromadzenia kosztów oraz przychodów związanych z realizacją zadania projektowego,
  • precyzyjne planowanie kosztów projektu i powiązanych z nimi: obsługą zużycia i dostaw materiałów, prac kooperantów zewnętrznych, dostaw sprzętu oraz ewidencją kart pracy ludzi,
  • bieżącą kontrolę kosztów i przychodów projektu poprzez szybki dostęp do aktualnych danych oraz do ich wieloprzekrojowych zestawień,
  • zwiększenie efektywności pracowników będących użytkownikami systemu poprzez poprawę organizacji pracy i automatyzację procesów.


- Jako nowoczesna jednostka służby zdrowia posiadamy bardzo rozbudowane wyposażenie techniczne w postaci sprzętu medycznego. Wykorzystanie modułu do Zarządzania Majątkiem i Aparaturą Medyczną umożliwi prowadzenie w SIMPLE.ERP pełnej obsługi majątku z centralnym system zarządzania zdarzeniami, związanymi ze zbieraniem uwag lub zgłoszeń awarii i usterek od operatorów aparatury czy pomieszczeń - dodaje prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
 

Dodatkowo z pomocą modułu możliwe jest odwzorowanie pełnej struktury budynków i pomieszczeń oraz wsparcie dekretacji wewnętrznej, ewidencja oraz rozliczanie środków transportu, obsługa aparatury medycznej oraz urządzeń, a także utworzenie repozytorium dokumentów umożliwiające przechowywanie dokumentacji w postaci załączników do obiektów systemowych. Obszar pozwala na uzyskanie przekrojowych analiz oraz wsparcie rozliczenia kosztów związanych z obsługą budynków, środków transportu czy aparatury.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest główną w Polsce placówką naukowo-badawczą Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie chorób płuc. Zakresem działalności Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc są schorzenia narządów klatki piersiowej zwłaszcza w zakresie chorób płuc i oskrzeli, niewydolności oddychania, nowotworów, zakażeń, zaburzeń krążenia płucnego i patologii przełyku, opłucnej oraz osierdzia.

powrót