SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

23-09-2015 -

Ekspert SIMPLE w MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY: WDROŻYĆ SYSTEM ERP PO LUDZKU!

Bartłomiej Lux Dyrektor Sprzedaży Sektora Komercyjnego w SIMPLE S.A. na łamach miesięcznika MM Magazyn Przemysłowy, podzielił się opinią na temat czynników, mających wpływ na zakończone sukcesem wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej.  

Wybór systemu ERP wymaga dogłębnej analizy istniejącej sytuacji w firmie, jej potrzeb i perspektyw  rozwoju. Zakup oprogramowania wiąże się także z kosztami jego późniejszego utrzymania i rozwoju. Inwestycja w system, którego nie można w przyszłości modyfikować i rozwijać, jest krótkowzroczna. Nowoczesne systemy to nowoczesna technologia, która umożliwia wprowadzanie modyfikacji. Muszą mieć możliwość konfigurowalności i odwzorowania procesów biznesowych – podkreśla Bartłomiej Lux z SIMPLE S.A.

Pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia nowego systemu ERP jest dokładne określenie potrzeb przedsiębiorstwa i zakresu funkcjonalnego rozwiązania. Na tej podstawie możliwa będzie budowa specyfikacji systemu jako kompletnego rozwiązania biznesowego. Przygotowanie odpowiedniej specyfikacji na potrzeby wyboru i wdrożenia systemu klasy ERP wymaga kilku kroków. W pierwszym etapie należy m.in. zidentyfikować interesariuszy projektu i określić ich specyficzne wymagania oraz priorytety wdrożeniowe. Następnym krokiem jest ocena zakresu systemu oraz jego interakcji z otoczeniem i przełożenie zdefiniowanych wcześniej wymagań użytkowników na wymagania względem oprogramowania. Ostatnim etapem jest stworzenie na tej podstawie dokumentacji wymagań względem systemu i ich ostateczna weryfikacja. 


Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi pomocnymi w procesie wyboru i wdrażania systemu ERP wskazówkami

powrót