SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

14-02-2018 -

EKSPERT SIMPLE O ZNACZENIU PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA PROCESU PRODUKCJI

Na łamach jednego z miesięczników Kaizen - czasopisma o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufactoringu - została opublikowana wypowiedź Eksperta SIMPLE i Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A. Michała Siedleckiego, dotycząca zagadnień procesu produkcji i roli systemu APS.

- Współczesna gospodarka stwarza wiele trudnych wyzwań dla planowania produkcji takich jak duża zmienność zamówień, oczekiwane krótkie terminy realizacji, konieczność minimalizacji zapasów magazynowych. Jednocześnie rosnąca złożoność procesów (zaawansowane oprzyrządowanie, narzędzia) oraz wymagania jakościowe powodują, że przezbrajanie stanowisk może być kosztowne i czasochłonne. Szybkie reagowanie na zmiany bez wsparcia systemów klasy APS nie jest możliwe. Można więc powiedzieć, że zróżnicowany asortyment i mniejsze partie produkcyjne są wyzwaniem współczesnej gospodarki, a minimalizacja przezbrojeń, poprawa terminowości realizacji zamówień, ograniczenie produkcji w toku oraz redukcja kosztów są problemami, które pomagają rozwiązać systemy klasy APS mówi Michał Siedlecki, Wiceprezes Zarządu firmy SIMPLE S.A.

Dzięki systemom do zaawansowanego harmonogramowania produkcji klienci zwiększają wykorzystanie mocy produkcyjnych, co skutkuje oszczędnościami i szybszą realizacją zleceń produkcyjnych.

Obecnie główni gracze na rynku zaawansowanych rozwiązań APS to producenci samodzielnych systemów, które można integrować z systemami ERP. Wynika to zapewne ze złożoności zagadnienia i konieczności stosowania bardzo zaawansowanych algorytmów optymalizacyjnych, które są ściśle strzeżoną tajemnicą producentów.

- Rozwiązanie takie ma jednak swoje wady dla użytkowników. Zewnętrzne systemy APS wymieniają dane z systemami ERP okresowo i nie mogą w czasie rzeczywistym reagować na zmiany w procesach produkcyjnych. Myślę, że z rozwiązaniami APS będzie podobnie jak np. z systemami CRM. W początkowej fazie powstawały osobne moduły integrowane z systemami ERP, a obecnie coraz więcej systemów ERP ma wbudowane funkcje rozwiązań CRM.- dodaje.
 

Sprawdź co oferuje SIMPLE.ERP! >>

powrót