SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

02-02-2018 -

EKSPERCKIE PIĄTKI: ZNACZENIE SYSTEMU ERP W KONCEPCJI JUST-IN-TIME

Optymalizacja procesu produkcyjnego to kluczowy aspekt dla większości przedsiębiorstw, przekładający się na zredukowanie czasu realizacji zleceń i przynoszący istotne oszczędności związane ze zmniejszeniem zapasów. To właśnie dlatego koncepcja JIT zyskuje coraz szersze uznanie wśród firm działających w branży produkcyjnej. Jednak przed podjęciem decyzji o jej wdrożeniu należy zdecydować w jakim zakresie wprowadzamy koncepcję, czy w całej organizacji, czy tylko w pewnych odcinkach jej działalności. Wybór odpowiedniego systemu informatycznego w ogromnym stopniu przyczynia się do powodzenia w realizacji JIT. 

Ekspert SIMPLE oraz Product Manager obszaru Zarządzanie Produkcją w SIMPLE S.A. – Zbigniew Strojnowski radzi jak przygotować organizację oraz jakie elementy muszą zawierać nowoczesne systemy ERP, aby produkowanie w systemie Just in Time było możliwe.

Koncepcja zarządzania produkcją Just in Time (JIT) opiera się na następujących założeniach: eliminacja zbędnych zapasów zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców, krótkie serie produkcji, minimalizacja kolejek, czyli jak najmniejsze czasy oczekiwania pomiędzy poszczególnymi fazami produkcji oraz wysoka jakość pozwalająca na redukcję braków. Zadaniem JIT jest również redukcja niegospodarności w wykorzystaniu zasobów, np. czasu pracowników, przezbrojeń maszyn, czasu na przemieszczanie zasobów, czy też eliminacji złych relacji z kontrahentami.

Najlepiej z punktu widzenia Klienta jest zdecydować się na rozwiązanie klasy ERP, wzbogacone o wbudowane elementy bardziej zaawansowanych narzędzi planistyczno-symulacyjnych. Taki system zapewni przygotowanie harmonogramu produkcji z redukcją do minimum strat spowodowanych kosztami przezbrojeń, przestojów czy mało efektywnego wykorzystania parku maszynowego. Nowoczesne systemy informatyczne dla branży produkcyjnej wprowadzają pełną automatyzację wszystkich zdarzeń, takich jak: zamówienie od klienta, tworzenie technologii, kalkulacja kosztów, zasobów materiałowych i ludzkich, kontrola jakości wyrobu gotowego, reklamacje czy też utrzymanie ruchu wraz z rozliczaniem serwisu sprzętu. 

Czas na optymalizację produkcji

Najważniejszym z punktu przydatności w realizacji koncepcji JIT jest oczywiście moduł produkcyjny systemu ERP, posiadający bogate algorytmy optymalizacyjne. Umożliwia on utworzenie bilansu potrzeb materiałowych dla określonego MPS i/lub potwierdzonych zamówień odbiorów w oparciu o strukturę wyrobu, wykorzystując dostępne stany magazynowe, aktywne zlecenia produkcyjne na półfabrykaty, transfery międzymagazynowe, towary w drodze, tworząc zapotrzebowania zakupowe oraz zlecenia produkcyjne na półfabrykaty i wyroby gotowe. Mechanizm bilansowania ma charakter modułu obliczeniowego, nie zamraża wyniku swego działania. Dzięki temu, że korzysta z aktualnego stanu dokumentów obrotu towarowego i produkcji pozwala na branie pod uwagę wszelkich zakłóceń terminów oraz ilości dostaw i produkcji. Termin dostępności towarów dostarczanych uwzględnia czas realizacji dostaw i wielkość partii dostawczych. Cykl realizacji produkcji uwzględnia czas na udostępnienie lub dostarczenie wyrobów do odbiorcy.

Dzięki funkcjonalności APS system wyposażony jest w możliwość zmiany algorytmów optymalizacji, pozwalających na dostosowanie ich do specyficznych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Moduł ewidencji produkcji dostępny z poziomu kiosków czy urządzeń mobilnych np. kolektorów danych, daje możliwość wprowadzania danych w miejscu ich powstania, co pozwalana na szybką regulację procesu produkcyjnego i zmniejszenie ryzyka niegospodarności.

W zakresie obrotu towarowego system ERP dostarcza funkcjonalność obsługi magazynów kontrahentów. Pozwala to na bardziej precyzyjne potwierdzanie zamówienia z wyznaczeniem terminu realizacji, uwzględniającego oczekiwania klienta.

Oprogramowanie wyposażone jest również w moduł Pakowanie i Wysyłka - przeznaczony do wsparcia procesów związanych z przygotowaniem i obsługą wysyłek ze szczególnym uwzględnieniem przewoźników zewnętrznych. Pozwala na sprawną obsługę realizowanych za pomocą przewoźników przesyłek w pełnym zakresie, od generowania zleceń pakowania po obsługę generowanych bezpośrednio z systemu etykiet adresowych na drukach przewoźnika i kontrolę ich statusu. Poprzez współpracę z modułem sprzedaży następuje automatyczne powiadomienie handlowców oraz klientów o realizowanym zamówieniu.

Dodatkowym wsparciem w zakresie jeszcze sprawniejszego planowania wysyłek i redukcji kosztów oraz czasochłonności potrzebnej do ich obsługi jest moduł Obsługa Transportu do Odbiorców. Przeznaczony jest on do wsparcia procesów planowania, przygotowania i realizacji transportu. Pozwala to na sprawną obsługę wszystkich procesów obsługi transportu poprzez przygotowanie list transportowych (packing list), wybór samochodu, spedytora i trasy, kontrolę załadunku oraz generowanie dokumentów wydania. Poprzez współpracę z modułem sprzedaży następuje automatyczne powiadomienie handlowców o realizowanym transporcie.

Wszystkich Klientów zainteresowanych wprowadzeniem funkcjonalności zawierającej elementy koncepcji Just in Time zachęcamy do kontaktu i konsultacji z naszymi Specjalistami.

–  Zbigniew Strojnowski, Product Manager obszaru Zarządzanie Produkcją w SIMPLE S.A.


 

powrót