SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

09-11-2018 -

Eksperckie Piątki: Teleradiologia - jak wykorzystać efekt synergii współpracujących jednostek i wygenerować oszczędności

W dzisiejszym materiale przedstawimy rozwiązanie pozwalające na wykonywanie opisów badań diagnostycznych wykorzystując sieć Internet.

Jakie są możliwości wykorzystania Internetu w procesie wykonywania opisów radiologicznych i jakie to daje oszczędności dla jednostki ochrony zdrowia? Zapraszamy do materiału przygotowanego przez Marka Dynowskiego – Eksperta oraz Prezesa Zarządu Spółki Medinet Systemy Informatyczne z GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE.

Rosnąca ilość urządzeń diagnostycznych dostępnych w jednostkach ochrony zdrowia pozwala szpitalom na wykonywanie coraz większej ilości specjalistycznych badań radiologicznych. Problemem szczególnie istotnym dla mniejszych placówek jest ograniczony dostęp do specjalistów radiologów, którzy są w stanie wykorzystać możliwości nowoczesnych urządzeń. Z innej strony lekarze, którzy specjalizują się w konkretnych dziedzinach radiologii (MRI, CT, mammografia), mogą mieć ograniczony dostęp do dużej ilości badań wybranej specjalności, tym samym ich czas pracy nie jest optymalnie wykorzystany. W przypadku dużych jednostek konieczność stałego zapewnienia specjalistów radiologów generuje duże koszty utrzymania zakładów diagnostyki obrazowej.

System Teleradiologiczny jest rozwiązaniem, które pozwoli wykorzystać efekt synergii i zapewni małym jednostkom dostęp do specjalistów z dużych ośrodków, a radiologom z dużych ośrodków na optymalne wykorzystanie swojego czasu pracy poprzez dostęp do dodatkowych badań.

Inną możliwością jaką daje Teleradiologia jest możliwość tworzenia niezależnych centrów diagnostycznych, które mogą świadczyć usługi opisywania i konsultowania badań dla wszystkich podmiotów realizujących świadczenia na rynku ochrony zdrowia.  

Korzyści jakie daje zastosowanie tej technologii to skrócenie czasu wykonania opisu badania, możliwość dostępu do najlepszych specjalistów i tym samym uzyskanie opisu najwyższej jakości. W sytuacjach wątpliwych możliwość skonsultowania wyniku z kilkoma specjalistami w krótkim czasie. Z ekonomicznego punktu widzenia zastosowanie Teleradiologii pozwala na ograniczenie kosztów działania zakładów diagnostyki obrazowej nawet o około 30%.

Warunkiem do wykorzystania możliwości jakie daje Teleradiologia jest zastosowanie właściwego oprogramowania pozwalającego na uzyskanie oczekiwanych efektów. Oprogramowanie powinno zapewniać szybką transmisję danych między ośrodkami oraz  pozwalać na integrację z innymi systemami używanymi przez jednostki ochrony zdrowia, w tym rozwiązaniami klasy HIS. Przesyłane dane muszą być transmitowane w bezpieczny sposób z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji. Dane generowane w procesie diagnozowania muszą być we właściwy sposób archiwizowane i dostępne do późniejszego wykorzystania w czasie określonym przepisami prawa.

Grupa SIMPLE posiadająca kompleksowe oprogramowanie dla placówek medycznych oferuje również rozwiązanie do obsługi Teleradiologii w pełni zintegrowane z innymi modułami platformy SIMPLE.iMED oraz systemami i urządzeniami diagnostycznymi zewnętrznych dostawców.

Wszystkich klientów zainteresowanych zarówno kompleksowym oprogramowaniem dla szpitali, jak i wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie Teleradiologii zachęcamy do kontaktu i konsultacji z naszymi Specjalistami oraz do zobaczenia na żywo pełnych możliwości rozwiązań oferowanych przez Grupę SIMPLE.

- Marek Dynowski, Prezes Zarządu Spółki Medinet Systemy Informatyczne z GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE.


 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 


powrót