SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

27-07-2018 -

Eksperckie Piątki: Nowy standard rachunku kosztów dla Szpitali

Ponad 15 lat czekaliśmy na pojawienie się nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Poprzednie wydane w 1999 roku placówki medyczne stosowały wybiórczo, głównie przez dość luźno opisane reguły. Standardy zarządzania jednostkami ochrony zdrowia zmieniły się bardzo na przestrzeni ostatnich lat. Niestety za tą zmianą nie podążyły standardy rekomendowane przez ministerstwo. Brak precyzyjnych wymogów spowodował, że gromadzone dane o kosztach nie pozwalały na szczegółowe prowadzenie kalkulacji działalności jednostki, a to przekłada się na brak wsparcia w podejmowaniu decyzji.

Ministerstwo zakłada wprowadzenie obowiązku stosowania rozporządzenia już od 2020 roku. Dostosowanie się do nowych zapisów związane jest z koniecznością wprowadzenia zmian zarówno w zakresie funkcjonowania jednostki, jak i zmian w używanym oprogramowaniu. Zapraszamy do lektury materiału przygotowanego przez Andrzeja Kusia - Eksperta SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Szpitali.

Wchodzące w życie w 2020 roku rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców zmienia i precyzuje pewne założenia dotyczące funkcjonującego obecnie modelu liczenia kosztów leczenia. Zapisy wskazują, że do gromadzenia informacji o kosztach mają być wykorzystywane systemy finansowo-księgowe, gdzie rozbudowany zostanie układ kont kalkulacyjnych o niezbędne analityki.

Zastosowanie dedykowanego modułu kontrolingowego pozwala na sprawną i szybką kalkulację, analizę, rozliczanie oraz symulację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, zgodną z opisanym przez ministerstwo standardem. Dzięki integracji z systemem finansowo-księgowym i systemami szpitalnymi umożliwia zbudowanie bardziej szczegółowego modelu liczenia kosztów działalności oraz pozyskanie jednej z podstawowych informacji zarządczych o kosztach leczenia pacjenta.
Do kalkulacji kosztu leczenia pacjenta w myśl rozporządzenia wykorzystywane są określone obiekty i nośniki kosztów. Na oddziałach szpitalnych obiektem kosztowym jest osobodzień hospitalizacji pacjenta, definiowany jako pobyt pacjenta na oddziale wraz z opieką medyczną i zaordynowanymi lekami, które nie są przypisane do procedury medycznej. W pozostałych ośrodkach kosztów działalności podstawowej obiektami kosztowymi są procedury medyczne, natomiast w ośrodkach kosztów działalności pomocniczej są to usługi świadczone przez te ośrodki na rzecz ośrodków działalności podstawowej.

Proces zaprojektowania i wdrożenia modelu liczenia kosztów nie jest łatwym projektem. Dostosowanie się do wymogów nowego standardu rachunku kosztów może okazać się szczególnie trudne dla tych jednostek, w których obecnie używane systemy informatyczne nie pozwalają na takie zmiany lub nie posiadają dedykowanych modułów kalkulacji kosztów leczenia.

Mając na uwadze pewne wymogi formalne, jak chociażby zmiany w planie kont, czy zapisy w polityce rachunkowości, prac analitycznych i wdrożenia nie można odkładać na ostatnią chwilę. Bazując na naszym doświadczeniu we wdrażaniu modeli liczenia kosztów, możemy Państwu pomóc w przygotowaniu całego procesu, analizie zagadnień finansowych i niezbędnych alokacji do danych medycznych. Podpowiemy co warto wdrożyć, a jakie działania nie przyniosą w Państwa placówce wymiernego efektu. Zapraszamy do kontaktu oraz konsultacji z naszymi Specjalistami.

- Andrzej Kuś Ekspert SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Szpitali


 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 

 


powrót