SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

05-10-2018 -

Eksperckie Piątki: Identyfikacja partii zakupionych surowców / materiałów w firmie produkcyjnej

Sprawna i szybka identyfikacja pochodzenia partii surowców i materiałów zużytych do wyprodukowania wyrobów gotowych staje się coraz bardziej istotnym zagadnieniem. Co więcej, równie ważnym elementem w procesie produkcyjnym jest identyfikacja partii wyrobów sprzedanych konkretnemu odbiorcy. Identyfikacja źródła pochodzenia surowców, czy materiałów, które w trakcie procesu produkcyjnego okazały się wadliwe, bardzo ułatwia proces reklamacji oraz  wycofania z rynku produktów wadliwych, niespełniających wymaganych norm jakościowych. Ten aspekt jest szczególnie ważny w przypadku firm z branż, gdzie taki produkt może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

Jak zapewnić właściwą identyfikację użytych do wyprodukowania poszczególnych partii wyrobów, surowców i materiałów? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dzisiejszym materiale Eksperta oraz Architekta Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A. - Marka Walentynowicza.

Kontrola jakości oraz możliwość ustalenia z jakich dostaw kupowanych surowców lub materiałów wyprodukowano konkretne wyroby, jest koniecznością dla wielu firm produkcyjnych. Zagadnienie staje się szczególnie skomplikowane w przypadku, kiedy dostarczone surowce i materiały są przemieszczane pomiędzy różnymi magazynami oraz przekazywane do produkcji partiami. Dodatkowo identyfikację utrudnia również wieloetapowy proces produkcji, w ramach którego wytwarzane półprodukty mogą być użyte do wyprodukowania różnych wyrobów gotowych.

Prawidłowa identyfikacja partii surowców i materiałów wymaga przede wszystkim na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego informacji o numerze dokumentu dostawy (najczęściej PZ) oraz o numerze pozycji dokumentu, na której występuje identyfikowany zasób. W przypadku etapowego przekazywania surowców/materiałów istotnym elementem identyfikacji jest również zachowanie informacji o numerze protokołu kontroli jakości, dotyczącego kolejnej partii z tej samej dostawy. Wytwarzane półprodukty i wyroby są identyfikowane poprzez numer serii/szarży lub inne oznaczenia przyjęte dla identyfikacji partii produktów. W niektórych przypadkach stosowana jest identyfikacja wytwarzanych produktów na poziomie sztuk produktów.

W przypadku prowadzenia kontroli jakości istotna jest ewidencja informacji o normatywnych wymaganiach jakościowych dla poszczególnych produktów oraz możliwość zaewidencjonowania rzeczywistych parametrów jakościowych wobec zakupionych lub wytworzonych towarów. Wymienione informacje wymagają stworzenia określonych etykiet dla kupowanych materiałów i surowców oraz sprzedawanych wyrobów tak, aby zapewnić identyfikację poszczególnych partii w procesie magazynowania.

Dokładne i sprawne monitorowanie ruchu oraz pochodzenia partii produkcyjnej na każdym etapie łańcucha dostaw i produkcji wraz z zarządzaniem jakością, ewidencjonowaniem oraz rozliczaniem surowców nie jest możliwe bez wsparcia odpowiednich narzędzi informatycznych. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa muszą decydować się na wdrażanie i utrzymywanie oddzielnych systemów. Zastosowanie właściwego rozwiązania klasy ERP pozwoli na automatyzację i szybkie pozyskanie informacji o partiach oraz bardzo dokładne śledzenie cyklu życia produktu. System zapewni zarówno informację o źródle pochodzenia zakupionych surowców/materiałów, bez względu na to przez ile magazynów przeszła zakupiona dostawa, jak również na ile partii została podzielona w wyniku kontroli jakości oraz procesu produkcyjnego. Niezwykle istotna jest również możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie nie tylko z czego i w jaki sposób, ale także przez kogo, został wyprodukowany konkretny sprzedany już produkt. Takie rozwiązanie umożliwia  namierzenie pełnej ścieżki obiegu produktu wstecz od dokumentu sprzedaży do odbiorcy, przez linię produkcyjną, a nawet pracujących nad tym zleceniem pracowników, do konkretnych partii i dokumentów zakupowych związanych z surowcami użytymi w procesie produkcji. Dodatkowo rozwiązanie umożliwia wygenerowanie z systemu pełnego raportu dotyczącego zakupionych i wytworzonych partii produktów wraz z wynikami kontroli jakości. Dzięki temu system umożliwia natychmiastową reakcję w momencie pojawienia się niepokojących sygnałów zarówno od finalnych nabywców, jak i odbiorców półproduktu. 

Wszystkich Klientów zainteresowanych konsultacjami w zakresie identyfikacji partii zakupionych surowców/materiałów i wytworzonych produktów, zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami oraz sprawdzenia możliwości systemu SIMPLE.ERP podczas prezentacji.

–  Marek Walentynowicz, Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A. 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 


powrót