SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

11-05-2018 -

Eksperckie Piątki: e-Recepta już niebawem. Co się zmieni i jak się przygotować?

W dzisiejszym materiale poruszymy bardzo głośny w ostatnim czasie temat e-Recept. Ustawa z 01.03.2018 roku zobowiązuje placówki medyczne oraz apteki do przystosowania się do końca roku do nowych regulacji i obsługi e-Recept.

Jakie zmiany czekają szpitale, apteki i samych pacjentów? Zapraszamy do materiału przygotowanego przez Marka Dynowskiego – Eksperta oraz Prezesa Zarządu Spółki Medinet Systemy Informatyczne z GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE.

e-Recepty są elementem Platformy P1 odpowiedzialnej za integrację i wymianę danych w systemie e-Zdrowia. Ich głównym celem jest usprawnienie obiegu informacji o ordynowanych lekach i poprawienie jakości leczenia farmakologicznego. Dla systemu ochrony zdrowia korzyści upatruje się przede wszystkim w lepszej kontroli i szybkim dostępie do informacji o lekach refundowanych.

Co oznaczają e-Recepty dla lekarzy i szpitali?

Dla lekarza e-Recepta będzie etapem w drodze do elektronicznej dokumentacji pacjenta. Z założenia ma ułatwić pracę i poprawić dostęp do danych o wcześniej przepisanych lekach i zrealizowanych przez pacjenta receptach. Da również informację o tym, czy pacjent zastosował się do zaleceń i czy wykupił zaordynowane leki. Szpitale uzyskają przede wszystkim kompleksową informację o leczeniu farmakologicznym. Ułatwi również koordynację działań dla pacjentów leczących się w różnych placówkach. Nie można także pominąć problemu ilości czasu poświęcanego przez personel medyczny na funkcje administracyjne oraz koszty związane z obsługą wydruków. Ważna jest także możliwość łatwej analizy danych o przepisanych pacjentowi lekach oraz weryfikacja jakości stosowanej terapii.

Co oznaczają e-Recepty dla aptek?

Ważnym aspektem jest czytelność przekazywanych informacji. Farmaceuta nie będzie miał problemów z rozszyfrowaniem zapisanych przez lekarza informacji o leku, dawce i innych informacji umieszczanych na dotychczasowych receptach. Zniknie tym samym problem odsyłania pacjenta z powodu nieczytelnej recepty.

Co oznaczają e-Recepty dla pacjenta?

Przede wszystkim pacjent nie dostanie już tak jak dotychczas papierowej recepty po zakończonej wizycie u lekarza. Ich miejsce zajmie wygenerowany kod przesłany SMS’em, który będzie można również wydrukować. Będzie on zawierał informację o zaordynowanym leku. Kod ten będzie obsługiwany przez wszystkie apteki i po weryfikacji zgodności tożsamości pacjenta e-Recepta będzie mogła zostać zrealizowana. Jedną z głównych korzyści wprowadzenia e-Recept dla pacjentów będzie brak konieczności wykupowania wszystkich leków w jednej aptece lub szukania apteki, w której możliwa będzie realizacja całego zlecenia. W przypadku braku któregoś z przepisanych środków pacjent zyska możliwość częściowego zrealizowania recepty i wykupienia jedynie dostępnych w danej chwili leków. Pacjent poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) będzie miał wgląd do informacji o wystawionych i zrealizowanych receptach, a w przyszłości o innych usługach udostępnianych w ramach projektu P1.


Jak przygotować się na e-Recepty?

Obecnie projekt e-Recept jest na etapie wdrożenia pilotażowego. Pacjenci w Skierniewicach i w Siedlcach na początku maja będą mogli w ramach testów realizować pierwsze e-Recepty. Pilotaż ma na celu weryfikację założeń projektowych i ewentualne ich modyfikacje. Jednak już od 1 stycznia 2020 roku wszystkie wystawiane i realizowane recepty będą funkcjonowały tylko w wersji elektronicznej.

Użytkownicy SIMPLE.iMED już obecnie mają możliwość generowania i drukowania recept, a system jest dostosowywany do nowych standardów, które zaczną obowiązywać od 2020 roku. Wszystkich Klientów, zainteresowanych kompleksowym oprogramowaniem dla szpitali, zachęcamy do kontaktu i konsultacji z naszymi Specjalistami oraz zobaczenia na żywo pełnych możliwości systemu SIMPLE.iMED.

- Marek Dynowski, Prezes Zarządu Spółki Medinet Systemy Informatyczne z GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE.


 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 


powrót