SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

31-08-2018 -

Eksperckie Piątki: Dyrektywa antyfałszywkowa - co trzeba wiedzieć o weryfikacji autentyczności leków

Ekspert SIMPLE

W dzisiejszym materiale poruszymy temat dotyczący weryfikacji legalności obrotu lekami i środkami farmaceutycznymi. Dyrektywa Unii europejskiej zakłada uszczelnienie systemu obrotu lekami, co ma skutkować znaczącym zmniejszeniem wprowadzania do obrotu leków fałszowanych.

Na co muszą zwrócić uwagę szpitale oraz apteki i jak może wpłynąć to na gospodarkę środkami farmaceutycznymi? Zapraszamy do materiału przygotowanego przez Marka Dynowskiego – Eksperta oraz Prezesa Zarządu Spółki Medinet Systemy Informatyczne z GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE.

Głównym założeniem dyrektywy antyfałszywkowej jest zastosowanie środków ochronnych gwarantujących, że lek zakupiony w aptece lub otrzymany w szpitalu pochodzi z legalnego źródła i jest bezpieczny dla pacjenta. Według dostępnych informacji najczęściej fałszowane są leki przeciwbólowe, odchudzające czy przeciwuczuleniowe. Badania wykazały również, że podrabiane są skomplikowane preparaty o złożonym składzie oraz leki ratujące życie jak: cytostatyki, czy środki na astmę.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ok. 1% leków dostępnych na światowym rynku to preparaty podrabiane. W Polsce wydatki na leki sfałszowane to kwota ok. 100 mln złotych. Dlatego właściwym kierunkiem jest ochrona pacjentów oraz producentów leków przed nielegalnym rynkiem.

Środki zastosowane do zapewnienia bezpieczeństwa można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • zabezpieczenie opakowania,
  • możliwość weryfikacji autentyczności leków.

Opakowania leków będą oznakowane unikalnym, kodem w formacie 2D Data Matrix, w którym zawarte będą informacje o kodzie produktu, numerze seryjnym i partii oraz dacie ważności. Dodatkowo opakowania zostaną wyposażone w specjalne etykiety zabezpieczające np. perforowaną folię, hologram, czy banderolę, chroniące lek przed nieautoryzowanym otwarciem.

Weryfikacja autentyczności będzie realizowana za pomocą systemów informatycznych. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze przygotowanie i dostosowanie wykorzystywanych w szpitalach i aptekach rozwiązań do założeń nowej dyrektywy. System HIS będzie musiał zapewnić współpracę z centralną bazą kodów leków i wspierać obsługę kodów 2D w zakresie gospodarki lekowej. Konieczne jest również zapewnienie stabilnego, szybkiego łącza internetowego, które zagwarantuje wysoki komfort pracy.

Jak będzie wyglądać to w praktyce? Po zeskanowaniu kodu z opakowania, system apteki otwartej lub system apteki szpitalnej połączy się z europejską bazą kodów zarejestrowanych przez producentów oraz dystrybutorów leków w celu weryfikacji, czy lek jest dostarczony przez zarejestrowanego i legalnego dostawcę. Systemy z poszczególnych krajów będą się łączyć z bazą europejską bezpośrednio lub za pośrednictwem aplikacji krajowych, dzięki czemu możliwe będzie monitorowanie obrotu leków na terenie całej Europy.

Na rynku polskim został uruchomiony portal, który umożliwi sprawdzenie gotowości systemów obsługujących apteki i szpitale do wymiany danych z Europejskim Systemem Weryfikacji Autentyczności Leków. Po zakończonym sukcesem teście oprogramowania nastąpi akceptacja rozwiązania IT i możliwa będzie bezpieczna oraz stabilna weryfikacja autentyczności leków za pośrednictwem systemu zainstalowanego w szpitalu.

Zarówno szpitale, jak i apteki mają coraz mniej czasu na wymianę lub dostosowanie swoich systemów do nowych przepisów. Wszystkich Klientów, zainteresowanych kompleksowym oprogramowaniem dla szpitali, zachęcamy do kontaktu i konsultacji z naszymi Specjalistami oraz zobaczenia na żywo pełnych możliwości systemu SIMPLE.iMED, zapewniającego współpracę z centralną bazą kodów leków w wymaganym dyrektywą terminie.

- Marek Dynowski, Prezes Zarządu Spółki Medinet Systemy Informatyczne z GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE.


 

Chcesz wiedzieć pierwszy - bądź na bieżąco
i zapisz się do newslettera >>

 

 


powrót