SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

23-03-2018 -

EKSPERCKIE PIĄTKI: CZY PRAWIDŁOWO EWIDENCJONUJESZ DOKUMENT SAD W PLIKU JPK_VAT?

Już od początku marca obowiązują zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w pliku JPK dla transakcji importu, w której podstawą obliczenia podatku VAT jest dokument celny. Jak zatem prawidłowo przygotować plik JPK oraz jakie zmiany będą wymagane w ewidencji takich operacji?

Odpowiedzi na te pytania udziela Ekspert SIMPLE oraz Product Manager obszaru Finansowo-Księgowego – Waldemar Tatarewicz.


Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów opublikowanym 2 marca 2018 roku z początkiem bieżącego miesiąca zaczynają obowiązywać zmiany w pliku JPK_VAT. Przygotowane modyfikacje obejmują dotychczas obowiązujące przepisy i zasady dla transakcji importu, w której podstawą odliczenia podatku VAT jest dokument celny. Aby prawidłowo przygotować JPK_VAT należy wykazywać numer dokumentu celnego oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego, a nie agencję celną, jak do tej pory.

Co robić w przypadku błędnych danych w już złożonych plikach JPK_VAT?

Ministerstwo Finansów zapewnia, że w przypadku wskazania przez podatnika we wcześniejszych plikach JPK_VAT agencji celnej zamiast kontrahenta – nie będzie wymagana korekta przesłanych już plików.

Użytkownicy SIMPLE.ERP mogą spać spokojnie – system od lipca 2016 roku w pełni obsługuje ewidencję rejestru SAD z uwzględnieniem zasad przyjętych we wspomnianym komunikacie Ministerstwa Finansów. Dzięki czemu rozwiązanie umożliwia prawidłowe zaewidencjonowanie dokumentu SAD, ze wskazaniem symbolu dokumentu celnego oraz danych kontrahenta. Dotyczy to również uwzględniania w tej ewidencji wartości netto i VAT ze wskaźnikiem struktury VAT. W przypadku dodatkowo występującego prewskaźnika VAT, daną pozycję należy podzielić odpowiednio na część podlegającą i niepodlegającą odliczeniu VAT.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Specjaliści SIMPLE z obszaru Finansów i Księgowości służą pomocą w weryfikacji poprawności dotychczas prowadzonej w systemie ewidencji SAD i prawidłowego ujmowana w pliku JPK_VAT, obowiązującego od marca bieżącego roku.

– Waldemar Tatarewicz, Product Manager obszaru Finansowo-Księgowego w SIMPLE S.A.


Pełna treść komunikatu MF dostępna jest pod adresem: 
https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher...


 

powrót