SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

18-01-2016 -

Dotacje Unijne na wdrożenie systemu ERP dla firm z regionu podkarpackiego!

Myślisz o wdrożeniu systemu informatycznego, który zwiększy konkurencyjność firmy na rynku, zautomatyzuje realizowane procesy administracyjne oraz podniesie efektywność działań handlowych i produkcyjnych?

Skorzystaj nawet z 70% dofinansowania dla firm z województwa podkarpackiego na wdrożenie systemu SIMPLE.ERP. Już 19 stycznia rusza program 1.4 - Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli finansować inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe (np. sprzęt) oraz wartości niematerialne i prawne (np. system informatyczny) niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. 

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu może wynieść nawet 4 000 000 zł.
Wybierz SIMPLE.ERP - skontaktuj się z naszym doradcą biznesowym i przygotuj się do wdrożenia z nawet 70% dofinansowaniem.

powrót