SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

16-05-2012 -

Centralny Instytut Ochrony Pracy wybrał SIMPLE

SIMPLE S.A. zwycięzcą przetargu na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Spółka uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji, dzięki bogatej funkcjonalności i intuicyjności systemu SIMPLE.ERP. 

Projekt przewiduje dostawę sprzętu, licencji i wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w następujących obszarach:

 

Firma SIMPLE S.A. zapewni pracownikom Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wsparcie merytoryczne oraz techniczne umożliwiające swobodną pracę w systemie. 

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

 

Obecnie z oprogramowania SIMPLE korzysta ponad 20 największych

i najbardziej znanych Ośrodków Badawczo - Rozwojowych

powrót