SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP

23-03-2016 -

BEZPŁATNE WEBINARIUM: Sprawnie zarządzaj, kontroluj i rozliczaj budżet instytucji publicznej

Szukasz narzędzia informatycznego do zarządzania przychodami i kosztami działalności operacyjnej i administracyjnej instytucji publicznej? Potrzebujesz systemu do planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup rodzajowych czy źródeł finansowania?

Poznaj możliwości obszaru funkcjonalnego Budżetowanie systemu SIMPLE.ERP podczas bezpłatnego webinarium, organizowanego 8 kwietnia o godzinie 11:00.
Ekspert z SIMPLE S.A. zaprezentuje jak w jednym centralnym systemie przygotować budżet dowolnej instytucji z uwzględnieniem struktury dekompozycji, źródeł finansowania oraz budżetu realizowanych zadań. Webinarium obejmie również funkcje zarządzania budżetem za pomocą wniosków o zakup, składanych przez jednostki podległe oraz ścieżkę rozliczenia zatwierdzonych wniosków.  

Korzyści z wdrożenia systemu SIMPLE.ERP Budżetowanie dla instytucji publicznej:

  • Łatwe planowanie przychodów i kosztów,
  • Kontrola i rozliczanie kosztów wg kluczy podziałowych,
  • Zintegrowany system zarządzania budżetem jednostki,
  • Bieżąca kontrola nad planowanymi i realizowanymi zakupami,
  • Plany budżetowe z dokładnością do miesięcznych okresów,
  • Łatwe zarządzanie uprawnieniami oraz  kontrola poziomu dostępu do danych budżetowych,
  • Zwiększenie efektywności przepływu informacji finansowych pomiędzy jednostkami,
  • Łatwe zarządzanie wolnymi środkami – przesunięcia kwot budżetowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami,
  • Skrócenie czasu przygotowania planu budżetu,
  • Integracja z oprogramowaniem biurowym w zakresie przygotowywania szablonów budżetowych.

Wypełnij formularz i weź udział w bezpłatnym webinarium - sprawdź jak sprawnie zarządzać budżetami jednostek publicznych
Liczba miejsc ograniczona.

powrót