SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

KOKPIT ZAOPATRZENIOWCA

  • Możliwość szybkiego dostępu do niezbędnych informacji o kupowanym towarze (np. stan magazynowy, rezerwacje, prognoza, ceny zakupu i sprzedaży, marże, rabaty) oraz dostawcach (np. rozrachunki, płatności, zamówienia, zakupy, historia transakcji, cenniki i rabaty),
  • Tworzenie dokumentów zamówień i zapotrzebowań umieszczonych w koszyku,
  • Tworzenie zapytań ofertowych i wysyłanie ich do kwalifikowanych dostawców za pomocą portalu B2B,
  • Wybór najlepszych ofert od dostawców i generowanie na ich podstawie zamówień zakupu,
  • Szybka i sprawna obsługa procesu zakupu,
  • Raportowanie i analiza transakcji wg dostawców i towarów.