SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

KOKPIT ZAOPATRZENIOWCA

Aplikacja może być uruchomiona w dowolnej przeglądarce internetowej również na tablecie, wystarczy dostęp do internetu za pomocą WiFi, Lan lub sieci komórkowej.

Przeznaczona jest głownie dla osób zajmujących się w firmie procesem zakupu. Na podstawie różnego rodzaju informacji pozwala podjąć decyzję, jaki towar, na kiedy, w jakiej cenie i ilości należy zamówić oraz wybrać odpowiedniego dostawcę i wygenerować dokument zamówienia.

Dodatkowo aplikacja zapewnia automatyzację obsługi zapytań ofertowych do kwalifikowanych dostawców. Obsługa procesu ofertowego odbywa się z kontrolą osób uprawnionych do kwalifikowania dostawców biorących udział w procesie ofertowym.

Po uzupełnieniu danych przez dostawców na portalu B2B lub automatycznym zaimportowaniu poprzez EDI_XML uzupełnione zapytania ofertowe/zestawy ofertowe trafiają na listę zestawów ofertowych, z których wyłaniany jest najlepszy dostawca.

Aplikacja automatycznie zaproponuje najkorzystniejszy wybór oferty według predefiniowanych parametrów w zakresie katalogu kryteriów dostępnych w systemie:

  • Cena,
  • Sposób płatności,
  • Termin płatności,
  • Koszt transportu,
  • Warunki dostawy.

​Po wyborze dostawcy następuje możliwość automatycznego wygenerowania zamówienia zakupu oraz wysłania powiadomienia o wyborze jego oferty, na podstawie którego może on oczekiwać  potwierdzenia / otrzymania zamówienia.