SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.HCM

02-02-2017 -

MATERIAŁ WIDEO: Poznaj system do planowania i rozliczania czasu pracy personelu medycznego

Szukasz systemu, który zapewni automatyzację, oszczędność czasu i pozwali usprawnić planowanie oraz rozliczanie czasu pracy pracowników w Twoim szpitalu?

Zobacz nagranie z webinarium, podczas którego Ekspert zaprezentował możliwości dedykowanego jednostkom służby zdrowia rozwiązania marki SIMPLE.

Sprawdź jak w łatwy i szybki sposób:

 • przygotowywać grafiki pracy z uwzględnieniem obowiązujących w służbie zdrowia norm i przepisów,
 • planować czas pracy obsady oddziałów, dyżurów medycznych oraz określać sposób i wymiar godzin dla poszczególnych pracowników, wraz z weryfikacją poprawności dla odpowiedniego okresu czasu,
 • definiować dyżury „pod telefonem” oraz „na miejscu” z  uwzględnieniem dowolnej długości w ramach konkretnego dyżuru,
 • planować nieobecności i urlopy dla pojedynczych pracowników lub dla całych grup,
 • automatycznie ewidencjonować czas pracy na podstawie rejestracji dokonanych za pomocą identyfikatorów (kart) przez pracowników w czytnikach,
 • automatycznie kontrolować i rozliczyć czas pracy wszystkich zatrudnionych osób na podstawie harmonogramów pracy i zapisanych w bazie rejestracji zdarzeń,
 • automatycznie księgować wypłaty w odniesieniu do odpowiedniego działu wg współczynników z grafika,
 • analizować koszty - centra kosztowe,
 • walidować rozliczenie i plan pracy z przepisami KP,
 • usprawnić i skrócić czas potrzebny na obsługę zagadnień kadrowo-płacowych poprzez dostęp do elektronicznych wniosków urlopowych i pasków z wynagrodzeniami,
 • prowadzić elektroniczną teczkę pracownika (prawo do wykonywania zawodu).


 

Zobacz możliwości systemu stworzonego
z myślą o polskich podmiotach medycznych!

powrót