SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.HCM

17-03-2015 -

Chemiczny instytut badawczy z Warszawy będzie zarządzał projektami z SIMPLE.ERP!

Instytut Przemysłu Organicznego w wyniku postępowania przetargowego, wybrał firmę SIMPLE S.A. do realizacji projektu, którego przedmiotem jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z predefiniowanymi obszarami dla jednostek naukowo – badawczych w zakresie zarządzania budżetem organizacji oraz realizowanymi projektami.

Projekt realizowany przez spółkę zakłada wdrożenie systemu ERP w newralgicznych obszarach Instytutu:

SIMPLE wykona analizę przedwdrożeniową, na podstawie której zostaną zdefiniowane wymagania funkcjonalne pracowników Instytutu, zaimplementuje system oraz obejmie jego działanie opieką techniczną.
Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) jest instytutem badawczym z ponad 60-cio letnią tradycją, realizującym prace naukowe i wdrożeniowe w obszarach chemii i technologii środków ochrony roślin, produktów biobójczych, leków weterynaryjnych, chemikaliów specjalnych, materiałów wysokoenergetycznych, bezpieczeństwa chemicznego środowiskowego i procesowego.  W Instytucie prowadzona jest również produkcja pilotażowa i doświadczalna specjalistycznych produktów i substancji chemicznych.

Instytut Przemysłu Organicznego jest kolejną jednostką z branży naukowo-badawczej decydującą się na rozwiązanie marki SIMPLE. 

Sprawdź nasze referencje!

powrót