SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.HCM

21-10-2015 -

Bezzwrotny kredyt na innowacyjny system SIMPLE.ERP!

Myślisz o wdrożeniu systemu ERP lub jego rozbudowie o nowe funkcjonalności? Wybierz rozwiązanie SIMPLE.ERP i skorzystaj z instrumentu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całego kraju. Udzielane wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, „Kredyt na innowacje technologiczne”, jest bezzwrotną dotacją, która może wynieść nawet 6 mln. zł.

Przedmiotem projektu w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” może być m.in. zakup i wdrożenie nowej technologii (funkcjonującej na świecie nie dłużej niż 5 lat), która umożliwi wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. W ramach projektu można sfinansować aż 70% wydatków poniesionych zarówno na wykonanie przez doradców zewnętrznych prac przedrealizacyjnych, stworzenie koncepcji i projektu inwestycji jaki i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z zakupem technologii, maszyn i urządzeń, umożliwiających realizację przedsięwzięcia.

Kto może skorzystać z programu?
Z kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru całej polski.

Skorzystaj z 70% dofinansowania projektu i wprowadź nową technologię wytwarzania z Zintegrowanym Systemem Informatycznym SIMPLE.ERP, posiadający Opinie o Innowacyjności, wystawioną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Sprawdź inne dostępne źródła finansowania. 

powrót