SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

BUDŻETOWANIE DLA JEDNOSTEK ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

  • Łatwe planowanie przychodów i kosztów,
  • Kontrola i rozliczanie kosztów wg kluczy podziałowych,
  • Zintegrowany system zarządzania budżetem jednostki,
  • Bieżąca kontrola nad planowanymi i realizowanymi zakupami,
  • Plany budżetowe z dokładnością do miesięcznych okresów,
  • Łatwe zarządzanie uprawnieniami oraz  kontrola poziomu dostępu do danych budżetowych,
  • Zwiększenie efektywności przepływu informacji finansowych pomiędzy jednostkami,
  • Łatwe zarządzanie wolnymi środkami – przesunięcia kwot budżetowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami,
  • Skrócenie czasu przygotowania planu budżetu,
  • Integracja z oprogramowaniem biurowym w zakresie przygotowywania szablonów budżetowych.

Wiarygodne Źródło Informacji Biznesowych

„Aby zapanować nad procesem budżetowania w dużej organizacji, wymagane jest wdrożenie narzędzia do samego planowania budżetowania zintegrowanego z pozostałymi modułami systemu ERP oraz mechanizmami obiegu dokumentów, tak aby można było zdecentralizować proces decyzyjny związany z zaplanowaniem, a później wykonaniem i rozliczeniem budżetu – mówi Przemysław Gnitecki Prezes firmy SIMPLE.
Dodaje, że firma SIMPLE tylko w tym roku wygrała kilka przetargów na wdrożenie systemów obejmujących m.in. kompleksowy proces budżetowania"


Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu SIMPLE S.A. dla magazynu COMPUTERWORLD