SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

BUDŻETOWANIE DLA JEDNOSTEK ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie przychodami i kosztami działalności operacyjnej i administracyjnej instytucji publicznych.

System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane zarządzaniu finansami: planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup rodzajowych kosztów czy źródeł finansowania.

Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów z użyciem wskaźników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnętrznych w tym na wygodną pracę nad budżetami z poziomu arkuszy kalkulacyjnych.

Funkcjonalność systemu umożliwia tworzenie budżetów wg układu tradycyjnego jak i zadaniowego z możliwością definicji ilościowej i jakościowej oceny efektywności poszczególnych zadań.

System zapewnia:

  • Tworzenie budżetów jednostek organizacyjnych wg przyjętej struktury budżetowej,
  • Możliwość rejestrowania różnych źródeł finansowania,
  • Obsługa budżetów zadaniowych z możliwością definicji kart zadań budżetu,
  • Identyfikacja kosztów rodzajowych wg struktury zadaniowej budżetu,
  • Obsługa zakupów w ramach zdefiniowanego planu zamówień publicznych,
  • Obsługa rezerwacji i blokowania środków pod realizację budżetów,
  • Obsługa budżetów z poziomu arkusza kalkulacyjnego (Excel),
  • Tworzenie zintegrowanego planu rzeczowo - finansowego dla jednostki budżetowej,
  • Definiowanie uprawnień dla zespołu projektowego,
  • Łatwe tworzenie budżetów w oparciu o istniejące wzorce dokumentów – import dokumentów wzorcowych klienta do systemu.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.ERP