SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

BI.EXPERT powered by Qlik

 • Wiele źródeł danych - możliwość łączenia i analizy danych z różnych źródeł i obszarów zarządczych,
 • Szybkość – jest pierwszym rozwiązaniem analityki biznesowej typu in-memory,
 • Natychmiastowe odpowiedzi, nawet podczas analizy danych, których liczba szczegółowych rekordów mierzona jest w  milionach,
 • Moc - technologia przeznaczona i stosowana do BIG DATA,
 • Elastyczność,
 • Wykorzystanie dynamicznych aplikacji, pulpitów i analiz,
 • Dostęp, analiza i pobieranie danych z urządzeń przenośnych,
 • Możliwość dodawania rozszerzeń do analiz (np. google maps) - wykraczających poza standardowe możliwości BI.EXPERT,
 • Samodzielne tworzenie wszelkich analiz i zestawień, bez potrzeby wcześniejszego przygotowania widoków, korzystania z kostek OLAP, czy hurtowni danych,
 • Wygodne korzystanie z analityki biznesowej na urządzeniach przenośnych,
 • Odkrywanie powiązań pomiędzy danymi,
 • Możliwość wspólnego podejmowania decyzji i prowadzenia bezpiecznej współpracy w czasie rzeczywistym,
 • Wizualizacja danych w zrozumiały i nowoczesny sposób,
 • Wyszukiwanie w obrębie wszystkich danych – bezpośrednio i pośrednio,
 • Praca w grupach - dzięki systemowi możliwa jest łatwa współpraca grup i zespołów, ma to bezpośrednie przełożenie na szybsze i prostsze podejmowanie trafnych decyzji.