SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

BI.EXPERT powered by Qlik

Narzędzie BI.EXPERT daje możliwość tworzenia wielu rozbudowanych raportów ze wszystkich obszarów działalności.
Przygotowane dedykowane analizy, pulpity i modele danych wspierają następujące obszary biznesowe w przedsiębiorstwach: Sprzedaż, Finanse, Produkcja, Projekty a także Personel.

RAPORTOWANIE Z OBSZARU „TWARDEGO” I „MIĘKKIEGO” HR

 • raporty dotyczące stanu zatrudnienia w podziale na Stanowiska, Wydziały, Płeć, Wiek (przedziały), Wykształcenie, Okres zatrudnienia,
 • zestawienie pracowników według kompetencji wraz z informacją o ich poziomie. Szczególnie przydatne przy ścieżkach kariery, umożliwiają stworzenie zestawienia, które pokazuje jacy pracownicy posiadają kompetencje wymagane na nowym stanowisku i który z nich jest najbliżej „ideału”,
 • zestawienia wyników ocen pracowniczych w przedziale czasowym w podziale na działy, wykształcenie, lokalizacje, stanowiska,
 • analiza danych z ocen okresowych w podziale na konkretne kompetencje i ich poziom,
 • analiza kompetencji w przedziale czasowym w podziale na działy i konkretne osoby,
 • analiza odchyleń ocen okresowych od oczekiwanego podziału z uwzględnieniem działów, stanowisk i konkretnych osób (również z wykorzystaniem pajęczynki kompetencji),
 • zestawienie danych z ankiet szkoleniowych: szkolenia w podziale na konkretne kryteria oceny określone w ankiecie (np. najlepsze szkolenie pod kątem sposobu przekazywania wiedzy),
 • analiza kosztów szkoleniowych w odniesieniu do zaplanowanych budżetów,
 • zestawienie szkoleń w podziale na działy i uczestników, którzy brali w nich udział. Również odwrotne podejście – wykaz osób, które nie brały udziału,
 • zestawienie pracowników i ich nadgodzin w odniesieniu do złożonych wniosków o pracę w nadgodzinach.

RAPORTOWANIE Z OBSZARU FINANSOWEGO

 • pulpit główny dla Szefa Finansów z informacjami o wartości zapasów, kwoty zobowiązań, kwoty należności, sprzedaży netto, realizacji planu sprzedaży, realizacji budżetu (koszty i przychody), realizacji kluczowych wskaźników,
 • szczegółowa analiza przychodów i kosztów w oparciu o zapisy z księgi głównej (wg. miesięcy, lat, wg. MPK, wg. wymiarów dodatkowych, wg. kont),
 • plan budżetu oraz jego wykonanie – analiza budżetu wg. osób odpowiedzialnych, działów lub wymiarów, wg. struktury budżetu oraz wg. miesięcy wraz identyfikacją pozycji dokumentów mających wpływ na poszczególne pozycje budżetu.

RAPORTOWANIE Z OBSZARU SPRZEDAŻY

 • analiza sprzedaży wg. klientów – możliwość filtracji wg. grup klientów, kraju, miasta, województwa. Analiza w zadanym okresie czasowym (rok, miesiąc, dzień, kwartał) pokaże sprzedaż najlepszych klientów wraz z ich marżowością. Analiza umożliwi otrzymanie informacji kto jest najlepszym klientem w zakresie sprzedaży netto oraz na kim jest realizowana najlepsza marża,
 • analiza sprzedaży wg. towaru – możliwość filtracji wg. drzewka grup materiałowych, wg. kodu i nazwy, oraz wg. klasyfikacji towar/usługa. Dodatkowo operator ma możliwość zadania okresu analizy wg. rok/miesiąc/dzień/kwartał. Daje to możliwość pozyskania informacji o sprzedaży wg. poszczególnych grup, średnich marżach, oraz o sprzedaży netto i ilościach wg. jednostki miary,
 • analiza handlowców – dostarczy informację o sprzedaży poszczególnych handlowców o klientach i grupach klientów, którzy są odbiorcami. Analiza możliwa będzie w okresie lat/miesięcy/kwartału/dnia. Operator otrzyma informacje o udziale handlowców w sprzedaży wraz z wartościami oraz poziomem marży,
 • analiza rozliczeń z klientami – użytkownik otrzyma informację porównawczą sprzedaży wg. grup klientów oraz porównanie sprzedaży między klientami wraz z informacją o zaległych płatnościach,
 • pulpit główny sprzedaży dla Szefa Sprzedaży przekaże informacje zagregowane o sprzedaży i realizacji planu sprzedaży, marży zrealizowanej i średniej marży, porówna sprzedaż rok do roku, sprzedaży netto narastająco, trendzie sprzedaży netto, sprzedaży handlowców wraz z marżą, top 10 najlepszych klientów.

RAPORTOWANIE Z OBSZARU PRODUKCYJNEGO

 • pulpit główny dla Szefa Produkcji - wszystko w jednym miejscu. Jeden rzut oka i wiesz ile jest obecnie zleceń na produkcji , jaki jest ich koszt, ile odpadów, jaki jest trend oraz jak to wygląda w poszczególnych gniazdach produkcyjnych oraz ewentualnie grupach produktów czy też lokalizacjach,
 • analiza zleceń – operator ma możliwość analizy poszczególnych zleceń na produkcji wraz z informacją o postępie ich realizacji. Śledzenie kosztów zleceń sumaryczne jak i w rozbiciu na jego składowe, 
 • analiza kosztów produkcji – sumaryczne koszty produkcji w poszczególnych miesiącach z możliwością spojrzenia na dane w układzie gniazda produkcyjnego, działu, oddziału, lub konkretnego stanowiska pracy (człowiek/maszyna). Analiza pokazuje również koszty maszyn,
 • analiza produktywności – szczegółowe informacje o produktywności w układzie zleceń, wyrobów, gniazd, działów oraz oddziałów. 

RAPORTOWANIE Z OBSZARU PROJEKTÓW

 • pulpit główny dla Kierownika Projektu z raportami, które pozwolą w szybki sposób posiąść wiedzę o stanie projektu lub portfelu projektów - czy jest realizowany zgodnie z harmonogramem / czy z opóźnieniem, czy budżet jest zachowany/przekroczony, czy zasoby są optymalnie wykorzystane,
 • analiza zadań - umożliwiająca pełną kontrolę nad projektem, dzięki bieżącemu dostępowi do informacji o postępie etapów i poszczególnych zadań przydzielonych do członków zespołu,
 • analiza budżetu - dająca informacje Kierownikowi Projektu o budżecie na projekcie, etapach, zadaniach (zgodnie ze strukturą projektu) oraz o jego realizacji rzeczywistej i planowanej,
 • analiza planu finansowego - operator będzie mógł przeanalizować założony plan fakturowania do zadań etapów i zweryfikować czy nie ma zagrożeń w jego realizacji.
BI.Expert dzięki swojej elastyczności umożliwia, oprócz niezbędnych analiz,  możliwość projektowania własnych raportów w taki sposób do jakiego użytkownik jest przyzwyczajony.