SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Kariera

W związku z dynamicznym rozwojem spółki oraz coraz większą liczba prowadzonych projektów, poszukujemy nowych pracowników, którzy dołączą do naszych ZESPOŁÓW:

APLIKUJ

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza w zakładce APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”)  i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) przez SIMPLE S.A., z siedzibą przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia teraz i w przyszłości.

Jednocześnie SIMPLE S.A. jako Administrator Danych Osobowych informuje, że we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem na mocy RODO można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w SIMPLE S.A. Markiem Plotą, adres mailowy: rodo@simple.com.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz c) RODO oraz art. 9 ust. 2. lit. a), b) i h) RODO.

Przekazane dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, natomiast dane przekazane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z SIMPLE S.A. lub powiązane z nimi kapitałowo bądź osobowo.

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a o prawie do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawie do przenoszenia danych; 
  • wycofania wyrażonej zgody z  tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub drogą mailową;
  • złożenia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do realizacji wymienionego wyżej celu.

Decyzje dotyczące realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez SIMPLE S.A.”

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli wg uznania:
„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SIMPLE S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”