SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA

Obszar funkcjonalny KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA przeznaczony jest do prowadzenia obiektowego rachunku kosztów procedur medycznych opartego na najnowszym rozporządzeniu (Dz.U 2015 poz. 1126).

System pozwala na wycenę procedur medycznych oraz kalkulację kosztów wykonywanych procedur i kalkulację kosztów leczenia pacjenta. Dane potrzebne do rozliczeń są pobierane bezpośrednio z systemów HIS i ERP stanowiących platformę SIMPLE.iMED. Na bazie przetwarzanych informacji, system zapewnia możliwość wykonywania wielowymiarowych analiz oraz udostępnia narzędzia pozwalające na operacje wspomagające controlling i planowanie działań inwestycyjnych.

KALKULACJA KOSZTÓW umożliwia między innymi:

  • definiowanie normatywnych kosztów procedur,
  • definiowanie okresów rozliczeniowych rzeczywistych i symulowanych,
  • kalkulację rzeczywistych kosztów procedur medycznych,
  • wyliczenie kosztów generowanych przez ośrodki kosztów,
  • kalkulację kosztów leczenia pacjenta,
  • kalkulację kosztów niewykorzystanych zasobów,
  • kalkulację kosztów gotowości zasobów,
  • porównywanie kosztów procedur w okresach rzeczywistych i symulowanych,
  • weryfikację opłacalności zakontraktowanych swiadczeń,
  • analizy kluczowych wskaźników funkcjonowania szpitala.


 

Do obsługi nie jest potrzebna wiedza księgowa, jest przejrzystym i intuicyjnym systemem, który może działać z dowolnymi rozwiązaniami znajdującymi się w szpitalu zarówno w części medycznej jak i administracyjnej.

A do tego moduł wzbogacony jest o prezentację danych w BI, zapewniającą szybką i efektywną wizualizację. Nie trzeba już czekać na raporty czy zmiany w analizach. Do tworzenia wystarczy funkcja przeciągania i upuszczania. 

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.iMED