SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

mSIMPLE.EAM

mSIMPLE.EAM – aplikacja mobilna do inwentaryzacji majątku za pomocą telefonu

Z aplikacją mobilną mSIMPLE.EAM  szybciej i sprawniej przeprowadzisz ewidencję zasobów  z poziomu swojego telefonu, eliminując konieczność inwestowania w dodatkowe urządzenia i kolektory.

Aplikacja znakomicie ułatwia wykonanie inwentaryzacji majątku trwałego zaewidencjonowanego w SIMPLE.ERP z wykorzystaniem kolektora z systemem Android, smartfonu lub tabletu. Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne (smartfony i tablety) obsługujące platformy Android, iOS oraz Windows 10 (Universal Windows Platform). 

Bez potrzeby konfigurowania eksportu i importu danych, pozwala w łatwy i prosty sposób na mobilną obsługę spisu z natury. Wystarczy wcześniej jedynie zainicjować w systemie ERP dokument inwentaryzacji dla wybranych składników majątku trwałego. Obsługiwana jest inwentaryzacja z wykorzystaniem wielu arkuszy spisowych, co umożliwia przyśpieszenie procesu przez jednoczesne spisywanie w wielu miejscach na wielu kolektorach. Wszystkie dane są synchronizowane online pomiędzy aplikacją a systemem ERP. Nie ma również żadnego problemu z wykonywaniem spisu w lokalizacjach czy pomieszczeniach odciętych od „świata”, ponieważ można wcześniej pobrać pozycje spisowe na urządzenie mobilne i prowadzić inwentaryzację w trybie offline. W dogodnej chwili dane można przekazać do systemu ERP.
Nie trzeba kupować drogiego kolektora, wystarczy smartfon lub tablet z aparatem fotograficznym. Jeśli jednak masz większe potrzeby i niezbędny jest profesjonalny czytnik, potrafiący odczytać kod nawet z najwyższej półki lub w ciemnym zakamarku, aplikacja jest gotowa do pracy na takich właśnie kolektorach z systemem Android.
Zauważyłeś pozostawione urządzenie i nie wiesz do kogo należy? Dodatkowo opcja wyszukiwania majątku pozwoli na jego zidentyfikowanie jednym przyciskiem, w miejscu gdzie go znalazłeś, bez potrzeby inicjowania inwentaryzacji!

MOBILNA OBSŁUGA INWENTARYZACJI MAJĄTKU W ERP

• pełna integracja ze słownikami numerów inwentarzowych (dane karty środka), miejsc użytkowania oraz osób odpowiedzialnych za majątek
• automatyczne pobranie z systemu ERP zainicjowanych arkuszy spisowych do wykonania inwentaryzacji
• tryb online – bezpośrednie połączenie z bazą danych, wszystkie działania wykonane w aplikacji są od razu widoczne w SIMPLE.ERP
• tryb offline – wczytanie do aplikacji wybranych arkuszy spisowych i wykonanie spisu bez połączenia z siecią, po jego odzyskaniu napełnienie arkusza w SIMPLE.ERP
• podgląd danych pozycji arkusza z danymi naczytanymi z systemu SIMPLE.ERP
• możliwość zmiany miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej
• możliwość dodania nowej pozycji nieujętej w spisie
• możliwość dodania nowego ujawnionego składnika majątku
• możliwość komentowania każdej pozycji
• obsługa środków licznych
• scalanie wielu spisanych arkuszy w jedną inwentaryzację
• szybkie wyszukiwanie danych majątku bez potrzeby zakładania inwentaryzacji

UPROŚĆ INWENTARYZACJĘ MAJĄTKU z mSIMPLE.EAM

• możliwość użycia aparatu fotograficznego smartfonu lub tabletu
• obniżenie kosztów poprzez wyeliminowanie konieczności zakupu kolektora danych
• znaczne przyspieszenie i ułatwienie obsługi spisu z natury
• automatyczna dwustronna współpraca z SIMPLE.ERP
• bardzo prosta konfiguracja – potrzebujesz jedynie połączenia z serwerem
• dla inwentaryzacji online - podgląd online spisu w SIMPLE.ERP
• szybkie rozliczenie inwentaryzacji