Dofinansowanie i Leasing

Zapewniamy Państwu dostęp do informacji na temat bieżących źródeł finansowania inwestycji w IT oraz wsparcie w procesie ich pozyskania.

Dotacje, leasing, kredyt technologiczny to różnorodne formy wsparcia beneficjentów, mających na celu wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B. Wspólnie rozważamy korzyści, możliwości oraz wady poszczególnych form wsparcia finansowego i wybieramy tą najlepszą.
Warto podkreślić iż inwestycje w IT to dobry sposób na wprowadzenie firmy na drogę innowacji i zwiększania zysków. Przyczyniają się one do obniżania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzrostu atrakcyjności firmy na rynku.

Aktualne Programy Finansujące

W ramach nowej perspektywy 2014-2020 przewiduje się wsparcie dotacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przedstawiamy Państwu wybrane programy w ramach których można zrealizować inwestycje poprawiające efektywność przedsiębiorstw poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzację wybranych procesów biznesowych oraz elektroniczny handel.

RYNEK KOMERCYJNY

Region Działenie Planowany termin naboru
ŁÓDZKIE RPO II.3.1 - Innowacje w MŚP – program inwestycyjny dla innowacyjnych przedsiębiorstw – zakup maszyn i urządzeń, specjalistycznego oprogramowania itp., w celu wprowadzenia innowacyjnych produktów i usług. lII kwartał 2016
MAZOWIECKIE RPO 3.3 Innowacje w MŚP – dotacja na inwestycje – wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. III kwartał 2016
OPOLSKIE RPO 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Zakup oprogramowania, wspierającego prowadzenie biznesu
III kwartał 2016
PODKARPACKIE RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia  Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej - III kwartał 2016
Wsparcie prac  B+R - IV kwartał 2016
ŚLĄSKIE RPO 3.2. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych  - dotacja zakup maszyn  i urządzeń listopad 2016 - grudzień 2016

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób możesz sfinansować wdrożenie systemu SIMPLE.ERP?

Eksperci SIMPLE S.A. pomogą twojej firmie wybrać najlepszą i możliwą formę wsparcia! Zachęcamy do skontaktowania się z naszym Doradcą, który odpowie na wszelkie pytania: kontakt@simple.com.pl