Dofinansowanie i Leasing

Zapewniamy Państwu dostęp do informacji na temat bieżących źródeł finansowania inwestycji w IT oraz wsparcie w procesie ich pozyskania.

Dotacje, leasing, kredyt technologiczny to różnorodne formy wsparcia beneficjentów, mających na celu wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B. Wspólnie rozważamy korzyści, możliwości oraz wady poszczególnych form wsparcia finansowego i wybieramy tą najlepszą.
Warto podkreślić iż inwestycje w IT to dobry sposób na wprowadzenie firmy na drogę innowacji i zwiększania zysków. Przyczyniają się one do obniżania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzrostu atrakcyjności firmy na rynku.

RYNEK PUBLICZNY

Województwo Działanie Planowany termin naboru
     
DOLNOŚLĄSKIE

2.1.1 e-usługi publiczne - rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia oraz upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej 

więcej >>
 

12.05 - 23.05 2017
ŁÓDZKIE

7.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne-  rozwój e-zdrowia,  budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących rozwojowi usług medycznych umożliwiających min. wdrażanie nowych i modernizację posiadanych systemów teleinformatycznych

więcej >>
 

15.05 - 27.05 2017
ŚWIĘTOKRZYSKIE

7.1 Rozwój e-społeczeństwa - e-zdrowie: rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.).

więcej >>
 

II kwartał 2017
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

3.2 E-zdrowie -  tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia, wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

więcej >>
 

maj 2017

RYNEK KOMERCYJNY

Województwo Działanie Planowany termin naboru
     
LUBELSKIE

3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne) oraz zoptymalizować procesy zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem.

więcej >>
 

31.01 - 09.05 2017
MAZOWIECKIE

3.3 Innowacje w MŚP - rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie, tworzenie  i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne.

więcej >>
 

czerwiec 2017
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP - zwiększenie udziału technologii informacyjno -komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (m.in. inteligentne systemy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem). 
więcej >>
 

31.03 - 20.04 2017
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju - wsparcie zarówno w obszarze doradczym - pozwalającym wypracować m.in. model biznesowy czy program urynkowienia produktu, jak i inwestycyjnym – umożliwiającym przeznaczenie środków na rozbudowę, modernizację sprzętu, maszyn czy nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (system ERP). 

więcej >>
 

31.10.2016 - 26.07.2017
ZACHODNIOPOMORSKIE

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) - inwestycje m.in. w linie produkcyjne czy wartości niematerialne i prawne (system ERP), prowadzące do wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi oraz zwiększenia efektywności czy zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

więcej >>
 

02.03 - 05.05 2017

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób możesz sfinansować wdrożenie systemu SIMPLE?

Eksperci SIMPLE S.A. pomogą wybrać najlepszą i możliwą formę wsparcia!
Zachęcamy do skontaktowania się z naszym Doradcą, który odpowie na wszelkie pytania.

Szybki kontakt: (22) 812-58-98 wew. 200 lub kontakt@simple.com.pl