ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

SIMPLE.ERP Zarządzanie Projektami to rozwiązanie przeznaczone dla kierowników projektów oraz menedżerów, do wsparcia planowania, bieżącej obsługi oraz rozliczenia realizacji projektów. Pozwala na obsługę budżetu kosztów (bezpośrednich i pośrednich) realizowanego projektu, harmonogramu kosztów i przychodów projektu, planowanie zadań oraz obsługę zasobów potrzebnych do realizacji projektu. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa w wielu przekrojach.

Zapewnia między innymi:

  • Definiowanie projektu wraz z podstawowymi parametrami oraz zespołem projektowym,
  • Definiowanie harmonogramu zadań i płatności,
  • Zarzadzanie pracą ludzi, maszyn i zewnętrznych poddostawców,
  • Definiowanie harmonogramu sprzedaży dla zamawiającego z obsługą protokołów odbioru etapów prac (protokół przerobowy),
  • Definiowanie budżetu kosztów bezpośrednich w oparciu o zewnętrzne systemy kosztorysowe np. Norma Pro,
  • Import budżetów kosztów i przychodów z arkuszy kalkulacyjnych,
  • Definiowanie budżetu kosztów pośrednich (ogólnych),
  • Ewidencja rzeczywistych kosztów na budżecie kosztów bezpośrednich.
Należy również zaznaczyć, że w tym module można wykorzystać współprace z programem Microsoft® EPM/MS Project zapewniając wizualizację pozycji budżetowych. Poprzez portal controllingowy SIMPLE.BI możemy z dowolnego miejsca śledzić wyniki firmy i szybko reagować na zmieniającą się sytuację.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.ERP