MAJĄTEK TRWAŁY

Obszar ten umożliwia skuteczne wsparcie procesu zarządzania majątkiem trwałym, poprzez pełną kontrolę nad rejestracją wszelkich zmian związanych ze składnikami majątku oraz ich historią. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego, pozwala na znacznie efektywniejsze zarządzanie tymi składnikami.

SIMPLE.ERP MAJĄTEK TRWAŁY umożliwia kompleksowe kontrolowanie całości majątku trwałego, udostępniając komplet narzędzi służących do zarządzania, organizowania i prowadzenia ewidencji składników majątku.

System pozwala na realizację następujących podstawowych funkcji:

  • Przechowywanie informacji o składnikach majątku trwałego,
  • Dokonywanie operacji na składnikach majątku (w tym operacji z datą wsteczną),
  • Generowanie planów amortyzacji i ich automatyczną modyfikację w wyniku operacji,
  • Ewidencjonowanie remontów i ubezpieczeń majątku trwałego.